UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie i Uczennice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót uczniów do szkół. W trosce o dobro wspólne przekazuję Państwu ważne informacje związane z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.
Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, by w odpowiedni sposób – jak najlepiej przygotować się na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego, „normalne, dotychczasowe” uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Czytaj więcej…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,
Drodzy Uczniowie,

1 września 2020 roku (wtorek) – na terenie szkoły – odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych i spotkanie z wychowawcami klas dla pozostałych oddziałów wg poniższego harmonogramu: Czytaj więcej…

Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji zwróciło się z prośbą o rozpropagowanie informacyjnych materiałów przygotowanych przez Ministra Środowiska w związku z zamiarem powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej, działającej przy Ministerstwie Środowiska. Celem Rady będzie zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne (pismo w pdf).

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Absolwenci,

informuję, że do 14 sierpnia 2020 roku należy złożyć Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Druk można otrzymać w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Ponadto na konto poczty elektronicznej tegorocznych maturzystów zostały przesłane druki oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie OKE w Poznaniu pod adresem
https://www.oke.poznan.pl/cms,5685,informacja_dla_zdajacych_o_egzaminach_maturalnych_w_sesji_poprawkowej_wrzesien_2020.htm
https://www.oke.poznan.pl/cms,5687,informacje_szczegolowe_dla_zdajacych.htm

Lila Pławińska-Kopeć

 

 

UWAGA

informuję, że wykazy podręczników zostały przesłane na dotychczasowe konta poczty elektronicznej poszczególnych klas i adres e-mailowy Rady Rodziców oraz opublikowany w zakładce UCZNIOWIE – Wykaz podręczników 2020/2021. Kandydaci do szkoły mogą dodatkowo pobrać wykaz w zakładce KANDYDACI – Wykaz podręczników 2020/2021.
Jacek Kaczorkiewicz
Administrator strony

REKRUTACJA DO INTERNATU SZKOLNEGO

Uwaga kandydaci do internatu szkolnego

  • do 12.08.2020 roku należy przesłać drogą elektroniczną przez stronę NABORU https://nabor.pcss.pl/szczecin/bursa/ wniosek o przyjęcie do bursy/internatu wraz z załącznikami do wniosku – informacją o spełnianiu kryteriów – zaświadczenia, oświadczenia;
  • wzory składanych oświadczeń można znaleźć na stronie NABORU https://nabor.pcss.pl/szczecin/bursa/ 
    w zakładce DOKUMENTY;
  • zaświadczenie o przyjęciu do szkoły kandydaci są zobowiązani przesłać na adres e-mail placówki pierwszego wyboru (w przypadku naszej szkoły ceogr@miasto.szczecin.pl) wraz z „Oświadczeniem woli zamieszkania w placówce” – na adres e-mail placówki, do której zostali zakwalifikowani, w terminach podanych w zamieszczonym na stronie NABORU harmonogramie rekrutacji do burs i internatów na rok szkolny 2020/2021;
  • informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej do burs i internatów zamieszczone są w zasadach i procedurze rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 na stronie NABORU.

Zasady i procedura rekrutacji elektronicznej do burs i internatów – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do burs i internatów na rok szkolny 2020/2021- plik pdf
Wniosek o przyjęcie do bursy/internatu na rok szkolny 2020/21 – plik pdf

Zapraszamy –
– wychowawcy internatu