HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH 
DLA UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020

Wytyczne sanitarne:

 1. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu.
 2. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby przebywające na kwarantannie.
 3. Na terenie szkoły należy poruszać się mając zasłonięte usta i nos.
 4. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 5. Podczas konsultacji należy używać własnych materiałów oraz przyborów do pisania.
 6. Nauczyciel może zadecydować o indywidualnej lub grupowej formie konsultacji z zachowaniem zasad sanitarnych.
 7. Należy zachować co najmniej 2-metrowy odstęp od innych osób.
 8. Po zakończeniu konsultacji należy opuścić teren szkoły.

   

  Lp.

   

  Godziny lekcyjne

   

  Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

   

   

  Nauczany przedmiot

   

  Sala

  lekcyjna

   

  PONIEDZIAŁEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Łukasz Klimek

  religia

  45

  2.

  8.55 – 9.40

  Karolina Lis-Jordan

  j. niemiecki

  B1

  3.

  9.50 – 10.35

  Karolina Lis-Jordan

  j. niemiecki

  B1

  4.

  10.55 – 11.40

  Iwona Galacka-Rajchel

  rośliny ozdobne

  45

  5.

  11.50 – 12.35

  Iwona Galacka-Rajchel

  Anna Binkiewicz-Darcz

  rośliny ozdobne

   

  biologia, EDB

   

  45

  50

  6.

  12.45 – 13.30

  Anna Binkiewicz-Darcz

  biologia, EDB

  50

  7.

  13.45 – 14.30

  Małgorzata Adler-Natkaniec

  chemia

  38

   

  WTOREK

   

  1.

  8.00 – 8.45

  Tadeusz Ledwoń

   

   

  Jacek Kaczorkiewicz

   

  Jacek Ostaszewski

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  przedmioty ogrodnicze

   

  przedmioty weterynaryjne

   

  M2

   

   

  Szklarnia

   

  50

  2.

  8.55 – 9.40

  Tadeusz Ledwoń

   

   

  Jacek Ostaszewski

   

   

  Barbara Krupińska

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  przedmioty weterynaryjne

   

  j. angielski

  M2

   

   

  50

   

   

  B2

  3.

  9.50 – 10.35

  Barbara Krupińska

   

  Joanna Sylwestrzak

   

  j. angielski

   

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu,

  warzywnictwo

  B2

   

  B3

  4.

  10.55 – 11.40

  Joanna Sylwestrzak

   

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu,

  warzywnictwo

  B3

  5.

  11.50 – 12.35

  Adam Kania

   

   

  Anna Rudnik

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  j. niemiecki, wychowanie fizyczne

  44

   

   

  38

  6.

  12.45 – 13.30

  Adam Kania

   

   

  Anna Rudnik

   

   

  Andrzej Wyka

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  j. niemiecki, wychowanie fizyczne

   

  przedmioty ogrodnicze

  44

   

   

  38

   

   

  46

  7.

  13.45 – 14.30

  Andrzej Wyka

  przedmioty ogrodnicze

  46

   

  ŚRODA

  1.

  8.00 – 8.45

  Agata Jankowska

  przedmioty weterynaryjne

  gabinet

  2.

  8.55 – 9.40

  Agata Jankowska

  przedmioty weterynaryjne

  gabinet

  3.

  9.50 – 10.35

  Marzena Andrzejewska

  przedmioty ekonomiczne

  A2

  4.

  10.55 – 11.40

  Marzena Andrzejewska

  przedmioty ekonomiczne

  A2

  5.

  11.50 – 12.35

  Joanna Woźniak

   

   

  Joanna Obszańska

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

   

  j. polski

  wiklina

   

   

  43

  6.

  12.45 – 13.30

  Joanna Woźniak

   

   

  Joanna Obszańska

   

  Andrzej Fidos

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

   

  j. polski

   

  przedmioty techniczne

   

  wiklina

   

   

  43

   

  M1

  7.

  13.45 – 14.30

  Andrzej Fidos

  przedmioty techniczne

  M1

   

  CZWARTEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Aleksandra Rutecka-Kosińska

  matematyka

  49

  2.

  8.55 – 9.40

  Aleksandra Rutecka-Kosińska

   

  Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

  matematyka

   

  geografia

   

  49

   

  44

  3.

  9.50 – 10.35

  Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

   

  Majkowski Józef

  geografia

   

  j. polski

  44

   

  biblioteka

  4.

  10.55 – 11.40

  Majkowski Józef

  j. polski

  biblioteka

  5.

  11.50 – 12.35

  Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

  przedmioty weterynaryjne

  51

  6.

  12.45 – 13.30

  Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

  przedmioty weterynaryjne

  51

  7.

  13.45 – 14.30

  Jan Masny

  zajęcia praktyczne

  szklarnia

   

  PIĄTEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Zbigniew Muszczyński

  przedmioty weterynaryjne

  51

  2.

  8.55 – 9.40

  Zbigniew Muszczyński

  przedmioty weterynaryjne

  51

  3.

  9.50 – 10.35

  Maciej Gruszkowski

  historia, WOS, WOK

  38

  4.

  10.55 – 11.40

  Maciej Gruszkowski

  historia, WOS, WOK

  38

  5.

  11.50 – 12.35

  Adam Sosnowski

  matematyka, fizyka, informatyka

  49

  6.

  12.45 – 13.30

  Adam Sosnowski

   

  Lila Pławińska-Kopeć

  Tomasz Jabłoński

  matematyka, fizyka, informatyka

  wychowanie fizyczne

  wychowanie fizyczne

   

  49

   

   

  boisko

   

  boisko

  7.

  13.45 – 14.30

  Lila Pławińska-Kopeć

   

  Tomasz Jabłoński

  wychowanie fizyczne

  wychowanie fizyczne

  boisko

   

  boisko

  Dyżury:

  Pedagog szkolny – środa 11.00 – 12.30 – budynek A – gabinet pedagoga

  Magdalena Ufnal – konsultacje – piątek – 9.00 – 12.00 – sala 52

  Ilona Mielnik – rewalidacja – poniedziałek – 12.30 -14.30 – sala 44

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa CEO
Zgoda rodzica lub ucznia na pomiar temperatury-konsultacje
Zgoda rodzica-opiekuna na udział w KONSULTACJACH
Zgoda ucznia na pomiar temperatury_konsultacje
Zgoda ucznia na udział w konsultacjach

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

UWAGA MATURZYŚCI

w dniach 25 maja – 5 czerwca 2020 roku na terenie szkoły odbywają się konsultacje wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Przedmiot

Sala

Termin konsultacji

1.

Józef Majkowski

język polski

biblioteka

poniedziałek,
g.10.00 – 11.30

środa,
g.10.00 – 11.30

2.

Adam Sosnowski

matematyka

49

środa g.12.30 – 14.00

3.

Barbara Krupińska

język angielski

B3

wtorek,
g.10.00 – 11.30

4.

Anna Rudnik

język niemiecki

38

wtorek,
g. 11.30 – 13.00

5.

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

50

piątek,
g. 11.30 – 13.00

6.

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

44

czwartek, g. 10.30 – 12.00

7.

Małgorzata Adler-Natkaniec

chemia

świetlica

piątek,
g. 10,00 – 11.30

8.

Maciej Gruszkowski

wiedza i społeczeństwo

38

czwartek,
g. 10.00 -11.30

 

Szczegółowe informacje zostały przekazane na adres klasowego e-maila.

serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku ze zbliżającym się terminem informowania o proponowanych ocenach rocznych, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania dostępu do iDziennika:      https://pe.szczecin.pl/chapter_201222.asp

klasa 1 tk/to po sp – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – m.andrzejewska@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw po sp – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

klasa 1 TK po gim – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 1 TW po gim – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 2 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 BSo/2 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl

Lila Pławińska-Kopeć

dyrektor

 

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach, tj. idei, jakie za sobą niesie, przykładów działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Czytaj więcej…

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w środę 13.05.2020r. w godzinach 13-14 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor