HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w roku szkolnym 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 23–25 sierpnia 2017 roku (harmonogram szczegółowy zostanie ogłoszony po 3 lipca 2017 roku)
https://www.oke.poznan.pl/cms,105,terminy.htm

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2016/2017

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Język angielski

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

09.00

2.

Język niemiecki

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

11.00

3.

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.00

4.

Sadownictwo i szkółkarstwo

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.30

5.

Warzywnictwo

28 sierpnia 2017 roku (wtorek)

10.00

10

Matematyka

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

11.00

XLI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI RROLNICZYCH – BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji tej Olimpiady jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu , a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań natomiast jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Czytaj więcej…

„Ogrodnicza” dla Szczecina – Skarpa przy Katedrze

Tak jak obiecaliśmy wiosną – na „skarpie” przy ulicy Wyszyńskiego uczniowie naszej szkoły obsadzili symboliczną mapę Polski begonią stale kwitnącą wyprodukowaną w naszych obiektach szklarniowych. Rośliny zostały posadzone w formie biało-czerwonego kwietnika dywanowego. Czytaj więcej…

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 2013 – 2017

Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Naszych absolwentów żegnała cała szkoła – pani dyrektor Lila Pławińska, wychowawca, pedagodzy oraz młodzież szkolna, a wśród niej grupa, która przygotowała oprawę muzyczną. Jak jedna chwila minęły cztery lata i skończył się czas wspólnego wędrowania, pokonywania przeszkód, radzenia sobie z wejściem w dorosłe i dojrzałe życie. Czytaj więcej…

PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zajęcia praktyczne

Uczniowie klasy 1 technikum, kształcący się w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w wyjazdowych zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu „Prowadzenie produkcji zwierzęcej’, które odbyły się na fermie bydła w Dębinie, podlegającej Zakładowi Doświadczalnemu Państwowego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Czytaj więcej…

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE przyszłych TECHNIKÓW WETERYNARII

Uczniowie klasy 2 TW – przyszli technicy weterynarii – w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Zabiegi weterynaryjne” ćwiczyli zabieg inseminacji na fantomie i autentycznym narządzie rozrodczym krowy. Inseminacja to zabieg szczególnie ważny, ponieważ ma duży wpływ na efekty hodowlane bydła. Czytaj więcej…

UPRAWNIENIA DLA PROFESJONALISTÓW

25 kwietnia 2016 roku zakończyło się – zorganizowane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej – dwudniowe szkolenie z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”. W kursie wzięli udział prywatni przedsiębiorcy, pracownicy firm środowiska ogrodniczego, rolniczego i okołorolniczego oraz słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Centrum Edukacji Ogrodniczej. Czytaj więcej…