Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów dydaktycznych


                                           Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

Dostawę materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” więcej…

Uwaga!

Sekretariat szkoły w czasie wakacji jest czynny
w godzinach od 9.00 do 14.00

Dyrektor

Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych

                                          Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków
regeneracyjnych dla Uczniów/Uczestników Projektu – realizujących staż zawodowy
u pracodawców – zaplanowany w ramach realizacji ww. Projektu” – 
więcej…

WAKACJE’2018

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Ludwik Jerzy Kern

Wakacji pachnących morską bryzą, wędrówek szlakami górskimi,
szumu drzew i wiatru we włosach nad brzegiem jeziora,
długich gawęd przy ognisku w blasku księżyca,
wspaniałych przygód, niezapomnianych wrażeń i snucia planów na nowy rok szkolny,
rozwagi i bezpieczeństwa,
a przede wszystkim odpoczynku od zgiełku dnia codziennego,
nauczycielom, pracownikom,
uczniom i ich rodzicom

                                                                                                                              życzy
                                                                                                                       Lila Pławińska
                                                                                                                            dyrektor
                                                                                                           Centrum Edukacji Ogrodniczej

P.S. wracajcie opaleni, roześmiani, pełni energii i nowych pomysłów 🙂

Ogłoszenie o zamówieniu – Dowóz Uczestników Projektu na zajęcia

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

„Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” –

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy: 91 4612 379 lub 505 496 607
Ogłoszenie o zamówieniu

REKRUTACJA

 

SZUKASZ CIEKAWEGO ZAWODU?

TECHNIK OGRODNIK CZY TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, A MOŻE OGRODNIK LUB MECHANIK-OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ – TO ZAWÓD DLA CIEBIE.

PRZYJDŹ DO NAS!

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa odzieży roboczej

Szanowni Państwo!

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
adres: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl
tel.: 91 461 23 79 sekretariat
fax: 91 4 317-358 lub 91 461 23 79 w. 30

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                     Dokumentacja