Rada Rodziców

   
rada_rodzicow

Rada Rodziców wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Szanowni Państwo! Rozpoczął się kolejny rok szkolny. My, jako rodzice i zarazem nowo wybrana Rada Rodziców chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w sprawy szkoły. Chcielibyśmy kontynuować podjęte wcześniej działania oraz wdrażać nowe. Abyśmy mogli realizować nowe projekty, Rada Rodziców zwraca się z prośbą o pomoc w gromadzeniu funduszy, szukaniu sponsorów  i innych źródeł dofinansowania. Zachęcamy do przedstawiania nowych pomysłów, które będzie można zrealizować dla dobra naszych pociech. 

Zebrania Rady Rodziców odbywają się według harmonogramu zebrań  i konsultacji dla rodziców z wychowawcami i nauczycielami w budynku B, pokój nr 5 w godzinach 18:00 – 19:00.

Adres poczty elektronicznej:  radarodziców.ceo.szczecin@wp.pl

Serdecznie zapraszamy rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców

UWAGA
W roku szkolnym 2019/2020 wysokość dobrowolnej składki na fundusz rodziców
wynosi 50,00 zł

Sposób płatności:

            – jednorazowa wpłata
              lub
            – w dwóch ratach po 25,00 zł.

Możliwość wpłaty:

            – na konto bankowe nr 17 1240 3969 1111 0000 4242 3030
              lub
            – bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców (w trakcie zebrań rodziców – stanowisko w holu przy
              wejściu głównym szkoły)
              lub
            – lub w trakcie posiedzeń Rady Rodziców w pomieszczeniu Rady Rodziców (blok B
              pomieszczenie nr 5).

na podstawie Uchwały Nr 6 z dnia 04.09.2019 roku