Rada Rodziców

Posted on by

   
rada_rodzicow

Rada Rodziców wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Szanowni Państwo! Rozpoczął się kolejny rok szkolny. My, jako rodzice i zarazem nowo wybrana Rada Rodziców chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w sprawy szkoły. Chcielibyśmy kontynuować podjęte wcześniej działania oraz wdrażać nowe. Abyśmy mogli realizować nowe projekty, Rada Rodziców zwraca się z prośbą o pomoc w gromadzeniu funduszy, szukaniu sponsorów  i innych źródeł dofinansowania. Zachęcamy do przedstawiania nowych pomysłów, które będzie można zrealizować dla dobra naszych pociech. 

Zebrania Rady Rodziców odbywają się według harmonogramu zebrań  i konsultacji dla rodziców z wychowawcami i nauczycielami w budynku B, pokój nr 5 w godzinach 18:00 – 19:00.

Serdecznie zapraszamy rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ->  50 zł

Wpłat można dokonywać na podane poniżej konto :  17 1240 3969 1111 0000 4242 3030

A także:

  • w sekretariacie szkoły ( wpłaty może dokonać uczeń lub rodzic),
  • na każdym zebraniu rodziców u wychowawcy lub u skarbnika Klasowej Rady Rodziców,
  • wpłaty można dokonać w całości lub w ratach po 25 złotych  albo po 10 złotych.