Plan zastępstw

 

 

 

Zastępstwa

29 września 2020 roku, wtorek

Nauczyciel nieobecny: Andrzej Wyka

1

3 TO

planowanie prac związanych

T. Ledwoń

zastępstwo

2

3 TO

sadownictwo

J. Woźniak

zastępstwo

3

3 BS o

warzywnictwo

A. Fidos

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: Karol Stanisławski

2

2 TK

zajęcia praktyczne

I. Galacka-Rajchel

cała klasa

3

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

4

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

5

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

6

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

7

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

8

2 TK

zajęcia praktyczne

J. Woźniak

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: weterynarz wakat

2

3 TW

wykonywanie zabiegów laboratoryjnych

M. Skólmowska-Kopczyńska

zastępstwo

3

2 TW

zajęcia praktyczne

Z. Muszczyński/
 M. Skólmowska-Kopczyńska

klasa podzielona na 2 grupy

4

2 TW

zajęcia praktyczne

5

2 TW

zajęcia praktyczne

6

2 TW

zajęcia praktyczne

7

2 TW

zajęcia praktyczne

8

2 TW

zajęcia praktyczne

Nauczyciel nieobecny: Marzena Andrzejewska

1

2 TW

zgodnie z planem

2

2 TW

zgodnie z planem

3

3 BSm

zgodnie z planem

4

1 tw

wf

T. Jabłoński

za 2 tk/to

5

6

2 tw

język polski/godz.wych.

J. Obszańska/
Ł. Klimek

za 2 tk/to/
zastępstwo

7

4 TW

język niemiecki

K. Lis-Jordan

za 2 tk/to

Nauczyciel nieobecny: Barbara Krupińska

1

1 tw

zgodnie z planem

2

1 tw

zgodnie z planem

3

4 TK/O/W

zgodnie z planem

4

4 TK/O/W

język niemiecki

K. Lis-Jordan

cała klasa

5

3 TW

język niemiecki

K. Lis-Jordan

cała klasa

6

3 TW

język niemiecki

K. Lis-Jordan

cała klasa

7

2 tk/to

wyjście integracyjne