Plan zastępstw

chory1

 

 

ZASTĘPSTWA

10 stycznia 2018 roku, środa

Nauczyciel nieobecny: Małgorzata Szyszko

3

2 TK/TO

zajęcia zorganizowane

A. Wyka

za 4 TO

4

3 Z

matematyka

M. Ufnal

nauczyciel wspomagający

5

2 TW

język angielski

B. Krupińska

zastępstwo

6

2 TW

przepisy ruchu drogowego

T. Ledwoń

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: Lila Pławińska

1

2 TK/2 TO

wychowanie fizyczne

T. Jabłoński

zastępstwo

2

2 TK/2 TO

wychowanie fizyczne

T. Jabłoński

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

6

1 TW

ZP – profilaktyka i leczenie…

Z. Muszczyński

cała klasa

Nauczyciel nieobecny: Tadeusz Ledwoń

2

1 TK/TO

wiedza o kulturze

A. Kubiś

razem z NI

3

—-

—-

—-

—-

4

NI PS

matematyka

M. Ufnal

nauczyciel wspomagający

5

3 Z

przepisy ruchu drogowego

T. Ledwoń

zgodnie z planem

6 – 7

—-

—-

—-

—-

8

2 TKJ/TO

przepisy ruchu drogowego

T. Ledwoń

zgodnie z planem

Nauczyciel nieobecny: Karolina Lis – Jordan

6

3 Z

matematyka

M. Ufnal

zastępstwo

7

2 TK/TO

zajęcia zorganizowane

A. Wyka

za 4 TO

           

 

11 stycznia 2018 roku, czwartek

Nauczyciel nieobecny: Małgorzata Szyszko

3

2 TK/TO

język niemiecki

K. Lis – Jordan

za 4 TO/TK

4

2 TK/TO

matematyka

M. Ufnal

zastępstwo

5

—-

—-

—-

—-

6

4 TK/TO

wychowanie fizyczne

L. Pławińska

zastępstwo

7

4 TK/TO

wychowanie fizyczne

L. Pławińska

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: Małgorzata Adler – Natkaniec

3

1 TW

biologia

A. Binkiewicz-Darcz

zastępstwo

4

1 TK/TO

podstawy ogrodnictwa

T. Ledwoń

zastępstwo

5

3 Z

język niemiecki

K. Lis – Jordan

razem z 2 Z

Nauczyciel nieobecny: Marzena Andrzejewska

4

NI PS

sadownictwo…

A. Wyka

razem z 3 Z

5

1 TW

religia

Ks. Przemysław

zastępstwo

6 – 8

zgodnie z planem

12 stycznia 2018 roku, piątek

Nauczyciel nieobecny: Małgorzata Szyszko

2

1 TK/TO

biologia

A. Binkiewicz-Darcz

zastępstwo

3

3 TK/TW

wychowanie fizyczne

T. Jabłoński

zastępstwo

4

1 TW

edukacja dla bezpieczeństwa

A. Binkiewicz-Darcz

zastępstwo

5

3 Z

wiedza o społeczeństwie

A. Kubiś

zastępstwo

Nauczyciel nieobecny: Joanna Sylwestrzak

1

2 TK

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

2

2 TK

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

3

2 TK/TO

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

4

—-

—-

—-

—-

5

2 TK

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

6

2 TK

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

7

2 TO

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo

8

2 TO

rośliny ozdobne

I. Galacka – Rajchel

zastępstwo