KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku z uruchomieniem dziennika elektronicznego LIBRUS, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania loginu i hasła pierwszego logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA: https://portal.librus.pl/

klasa 1 tk/to – Małgorzata Adler-Natkaniec – m.adlernatkaniec@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw – Adam Sosnowski – a.sosnowski@ceogr.edu.pl

klasa 2 tk/to – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – anmar2@op.pl

klasa 2 tw – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

 

klasa 2 TK – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 4 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 4 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 3 BSo/3 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl, Magdalena Ufnal – m.ufnal@ceogr.edu.pl

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

ZEBRANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI PRAWNYMI

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów klas pierwszych na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się w szkole – z zachowaniem reżimu sanitarnego – w środę 9 września 2020 roku o godzinie 17.00: Czytaj więcej…

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie i Uczennice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót uczniów do szkół. W trosce o dobro wspólne przekazuję Państwu ważne informacje związane z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.
Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, by w odpowiedni sposób – jak najlepiej przygotować się na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego, „normalne, dotychczasowe” uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Czytaj więcej…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,
Drodzy Uczniowie,

1 września 2020 roku (wtorek) – na terenie szkoły – odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych i spotkanie z wychowawcami klas dla pozostałych oddziałów wg poniższego harmonogramu: Czytaj więcej…

UWAGA – MIESZKAŃCY INTERNATU SZKOLNEGO

 

  • Zakwaterowanie mieszkańców internatu szkolnego odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) od godziny 16:00.
  • W tym dniu nie ma kolacji. Pierwszym posiłkiem będzie śniadanie 1 września o godz. 7:00.
  • W dniu przyjazdu wychowankowie są zobowiązani dostarczyć dokumenty niezbędne do meldowania:

Czytaj więcej…

Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji zwróciło się z prośbą o rozpropagowanie informacyjnych materiałów przygotowanych przez Ministra Środowiska w związku z zamiarem powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej, działającej przy Ministerstwie Środowiska. Celem Rady będzie zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne (pismo w pdf).

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Absolwenci,

informuję, że do 14 sierpnia 2020 roku należy złożyć Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Druk można otrzymać w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Ponadto na konto poczty elektronicznej tegorocznych maturzystów zostały przesłane druki oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie OKE w Poznaniu pod adresem
https://www.oke.poznan.pl/cms,5685,informacja_dla_zdajacych_o_egzaminach_maturalnych_w_sesji_poprawkowej_wrzesien_2020.htm
https://www.oke.poznan.pl/cms,5687,informacje_szczegolowe_dla_zdajacych.htm

Lila Pławińska-Kopeć

 

 

UWAGA

informuję, że wykazy podręczników zostały przesłane na dotychczasowe konta poczty elektronicznej poszczególnych klas i adres e-mailowy Rady Rodziców oraz opublikowany w zakładce UCZNIOWIE – Wykaz podręczników 2020/2021. Kandydaci do szkoły mogą dodatkowo pobrać wykaz w zakładce KANDYDACI – Wykaz podręczników 2020/2021.
Jacek Kaczorkiewicz
Administrator strony