REKRUTACJA 2019/2020

Posted on by

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020,
Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020,
Prezentacja rekrutacja MEN 2019/2020,
ULOTKA REKRUTACJA MEN 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020
prowadzimy nabór do klas pierwszych w niżej wymienionych zawodach:

TECHNIKUM OGRODNICZE

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7

Informacji udziela sekretariat szkoły  Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 70-760 Szczecin tel. (91) 4 612-379 fax. (91) 4 317-358 www.ceogr.edu.pl e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl