REKRUTACJA 2021/2022

Posted on by

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022
prowadzimy nabór do klas pierwszych w niżej wymienionych zawodach:

TECHNIKUM OGRODNICZE

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7

Informacji udziela sekretariat szkoły  Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 70-760 Szczecin tel. 91 4 612 379,  fax. 91 4 317 358 www.ceogr.edu.pl e-mail: sekretariat@ceogr.edu.pl