Uwaga – INTERNAT

UWAGA

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI i MIESZKAŃCY INTERNATU SZKOLNEGO

Uczniowie – tegoroczni mieszkańcy internatu, którzy chcieliby kontynuować pobyt
w internacie w roku szkolnym 2020/2021,
są zobowiązani do przesłania skanu podania o przyjęcie do internatu
nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2020 roku włącznie
na adres mailowy ceogr@miasto.szczecin.pl.

Podanie należy przesłać również poczta tradycyjną na adres szkoły.

Podanie wypełnia rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni kandydat.
Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2020/2021 – plik do pobrania

                                                                          w imieniu
                                                                          wychowawców internatu szkolnego
                                                                           Lila Pławińska-Kopeć
                                                                         dyrektor

WAKACJE’2020

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Drodzy Uczniowie i Absolwenci,

za nami kolejny rok szkolny wytężonej pracy, pełen niespodziewanych wydarzeń, które przyczyniły się do zmian organizacyjnych, a tym samym zdobywania wiedzy w sposób zdalny. Dla wielu z nas było to wyzwanie, któremu sprostaliśmy dzięki cierpliwości, życzliwości i współpracy, za co serdecznie dziękuję.

Gratulując sukcesów w uzyskaniu promocji do kolejnej klasy lub ukończenia szkoły, życzę wszystkim odpoczynku, niezapomnianych wspomnień, zdobywania nowych wrażeń i poznawania nowych miejsc – być może tylko w sposób wirtualny lub czytając ciekawą książkę przy dźwiękach grających świerszczy na pachnącej łące…

Dużo zdrowia i udanych bezpiecznych wakacji’2020 🙂

Serdecznie pozdrawiam,

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Przed Wami wybór kolejnego etapu edukacji.
Serdecznie zapraszamy 🙂

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
na rok szkolny 2020/2021
jest przeprowadzana do niżej wymienionych szkół:

SZKOŁA

ZAWÓD

ODDZIAŁ

Technikum Ogrodnicze

technik architektury krajobrazu

1 TK

technik ogrodnik

1 TO

technik weterynarii

1 TW

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

ogrodnik

1 BSo

mechanik – operator pojazdów
i maszyn rolniczych

1 BSm

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

               1. TECHNIKUM OGRODNICZE
                        a) zawód: technik ogrodnik:
                                         język polski, matematyka, biologia, geografia;
                        b) zawód: technik architektury krajobrazu:
                                         język polski, matematyka, biologia, geografia;
                        c) zawód: technik weterynarii:
                                         język polski, matematyka, biologia, chemia;

                2. BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia NR 7
                       
a) zawód: ogrodnik:
                                        
• język polski, matematyka, geografia, informatyka;
                       
b) zawód: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych:                                                                                 • język polski, matematyka, geografia, informatyka;

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

w roku szkolnym 2019/2020

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Podstawy projektowania terenów zieleni

26 sierpnia 2020 roku
(środa)

10.00

2.

Język polski

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

09.00

3.

Biologia

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

09.00

4.

Anatomia i fizjologia zwierząt

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

10.00

5.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

11.00

6.

Język angielski

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

09.00

7.

Język niemiecki

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

10.30

8.

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

12.30

 Zagadnienia na egzamin poprawkowy są do pobrania w sekretariacie
i umieszczone na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,
Drodzy Uczniowie,
w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020,
26 czerwca 2020 roku (piątek) odbędzie się wręczenie świadectw szkolnych na dziedzińcu szkoły
wg poniższego harmonogramu:
  • godz. 07.45 – 08.30 – klasa 3 TW, p. Anna Binkiewicz-Darcz,
  • godz. 08.30 – 09.15 – klasa 1 tk/to, p. Barbara Krupińska i p. Marzena Andrzejewska,
  • godz. 09.15 – 09.45 – klasa 2 TK/TO, p. Iwona Galacka-Rajchel,
  • godz. 09.45 – 10.30 – klasa 1 tw, p. Joanna Obszańska,
  • godz. 10.30 – 11.00 – klasa 3 TK/TO, p. Joanna Woźniak,
  • godz. 11.00 – 11.45 – klasa 1 TK, p. Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz,
  • godz. 11.45 – 12.15 – klasa 2 BSm/o, p. Andrzej Wyka,
  • godz. 12.15 – 13.00 – klasa 1 TW, p. Karolina Lis-Jordan,
  • godz. 13.00 – 13.45 – klasa 2 TW, p. Magdalena Skólmowska-Kopczyńska.
Wychowawcy klas przekażą szczegółowe informacje o przebiegu wręczenia świadectw w poszczególnych klasach.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wręczenie świadectw odbędzie się w holu głównym szkoły.
Świadectwa szkolne będzie można odebrać również w późniejszym terminie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.
 
UWAGA:
Obowiązują dotychczasowe środki ostrożności w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
 
Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów dydaktycznych
2. Zapytanie ofertowe nr 3/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów szkolnych
3. Zapytanie ofertowe nr 4/2020/RPZP.08.07.00 – Dowóz Uczniów/Uczestników Projektu