Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań dla rodziców/opiekunów prawnych
w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze

  • 5 września 2018 roku – pierwsze zebranie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
  • 12 września 2018 roku – zebranie Zespołu Wspierającego ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych
  • 24 października 2018 roku,
  • 12 grudnia 2018 roku – informacja o przewidywanych ocenach półrocznych;

II półrocze

  • 16 stycznia 2019 roku – wyniki klasyfikacji półrocznej,
  • 20 marca 2019 roku – informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klasy 4 TK/TW,
  • 15 maja 2018 rokuinformacja o przewidywanych ocenach rocznych.

PORZĄDEK SPOTKAŃ:

  • godzina 17.00 – spotkanie z wychowawcą klasy,
  • godzina 17.30 – konsultacje z nauczycielami,
  • godzina 18.00 – posiedzenie Rady Rodziców.