Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań dla rodziców/opiekunów prawnych
w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w roku szkolnym 2020/2021

I półrocze

  • 9 września 2020 roku – pierwsze zebranie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów;
  • 16 lub 23.09.2020 roku – posiedzenie zespołu wspierającego ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach – po uzgodnieniu z rodzicami w wyznaczonych terminach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub zdalnie;
  • 21 października 2020 roku – informacja o bieżących ocenach, frekwencji, sukcesach uczniów, przygotowanie do kiermaszu;
  • 9 grudnia 2020 roku – informacja o przewidywanych ocenach półrocznych;

II półrocze

  • 13 stycznia 2021 roku – wyniki klasyfikacji półrocznej;
  • 24 marca 2021 roku – informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klasy 4 TK/TO i 4 TW, informacja o bieżących ocenach, frekwencji, sukcesach uczniów;
  • 19 maja 2021 roku – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

PORZĄDEK SPOTKAŃ:

  • godzina 17.00 – spotkanie z wychowawcą klasy,
  • godzina 17.30 – konsultacje z nauczycielami,
  • godzina 18.00 – posiedzenie Rady Rodziców.

*UWAGA
zebrania –
w sytuacji zagrożenia pandemią i z obowiązującymi wytycznymi w danym okresie –
mogą odbywać się on-line oraz ich termin może się zmienić.

Informacje szczegółowe są publikowane w komunikatach na stronie głównej www.ceogr.edu.pl