Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
w roku szkolnym 2022/2023*

  • 15.09.2022,
  • 15.12.2022,
  • 19.01.2023,
  • 28.03.2023,
  • 18.05.2023.

*zebrania w sytuacji zagrożenia i wytycznych w danym okresie, mogą odbywać się online oraz ich termin może się zmienić