Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań dla rodziców/opiekunów prawnych
w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze

  • 4 września 2019 roku – pierwsze zebranie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów;
  • 11 września 2019 roku – zebranie Zespołu Wspierającego ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
  • 23 października 2019 roku – informacja o bieżących ocenach, frekwencji, sukcesach uczniów, przygotowanie do kiermaszu;
  • 11 grudnia 2019 roku – informacja o przewidywanych ocenach półrocznych;

II półrocze

  • 15 stycznia 2020 roku – wyniki klasyfikacji półrocznej;
  • 18 marca 2020 roku – informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klasy 4 TK/TO i 4 TW, informacja o bieżących ocenach, frekwencji, sukcesach uczniów;
  • 20 maja 2020 roku – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

PORZĄDEK SPOTKAŃ:

  • godzina 17.00 – spotkanie z wychowawcą klasy,
  • godzina 17.30 – konsultacje z nauczycielami,
  • godzina 18.00 – posiedzenie Rady Rodziców.