Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
w roku szkolnym 2021/2022*

  • 16.09.2021
  • 25.11.2021
  • 20.01.2022
  • 24.03.2022
  • 19.05.2022

*zebrania w sytuacji zagrożenia i wytycznych w danym okresie, mogą odbywać się online oraz ich termin może się zmienić