OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019

TECHNIKUM OGRODNICZE

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7

SZKOŁA POLICEALNA NR 10

Dla osób pełnoletnich

oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia średniego ogólnego lub atrakcyjnego zawodu:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 3 – bezpłatne

  • DZIENNE – poniedziałek, wtorek, czwartek – godzina 8:00 do 13:30
  • WIECZOROWE– poniedziałek, wtorek, czwartek – od godziny 16:30

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NR 4

  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – OGRODNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – ROLNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – R. 18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (dla kandydatów posiadających kwalifikację R5) – TECHNIK OGRODNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – R. 6. Organizacja i prowadzenie przedsiębioirstwa w agrobiznesie (dla kandydatów posiadających kwalifikację R. 3.) – TECHNIK AGROBIZNESU

Informacji udziela sekretariat szkoły  Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 70-760 Szczecin tel. (91) 4 612-379 fax. (91) 4 317-358 www.ceogr.edu.pl e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl