OGŁOSZENIA

 
Dodany 18.11.2019 roku


Dodany 21.10.2019 roku


Dodany 13.09.2019 roku

Dodany 26.06.2019 roku

Dodany 25.06.2019 roku

Dodany 11.06.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
Dodany 11.06.2019 roku
Dodany 29.05.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
Dodany 27.05.2019 roku

Dodany 05.04.2019 roku

Dodany 21.01.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
               1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – Dowóz uczniów na zajęcia praktyczne
Dodany 08.01.2019 roku


Dodany 14.12.2018 roku

Dodany 14.12.2018 roku


Dodany 05.12.2018 roku

Dodany 30.11.2018 roku

Zapytanie ofertowe:
               1. Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – dostawa materiału nasadzeniowego
               2. Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej
Dodany 24.11.2018 roku


Zapytanie ofertowe:
               1. Zapytanie ofertowe nr 11/2018 – Dostawa oprogramowania komputerowego – florystyka
Dodany 08.11.2018 roku


Zapytanie ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dowóz uczniów TW zajęcia praktyczne 2018
Dodany 12.12.2017 roku


Zapytanie ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dostawa materiałów dydaktycznych – fantom do inseminacji
Dodany 9.12.2017 roku


Zapytania ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dostawa materiału nasadzeniowego
              2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej
Dodany 25.11.2017 roku


               Protokół Komisji Przetargowej z dnia 25 września 2017 r.
Dodany 25.09.2017 roku


 Dodany 28.08.2017 roku

Zapytania ofertowe:
                1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – dostawa materiału nasadzeniowego
                2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej
Dodany 13.12.2016 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 3.03.2016 roku


Ogłoszenie nr 1/2016 – Otwarty nabór Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu.

Formularz ofertowy,       Oświadczenia.

Dodany 18.02.2016 roku


Protokół Komisji Przetargowej z dnia 05 lutego 2016 r.

Dodany 06.02.2016 roku


Zapytania ofertowe 2016:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – wynajem pomieszczenia do działalności gospodarczej

Dodany 28.01.2016 roku


Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dodany 16.12.2015 roku


Protokół komisji przetargowej z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dodany 11.12.2015 roku


Protokół ze spotkania komisji przetargowej z dnia 8 grudnia 2015

Dodany 9.12.2015 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 7.12.2015 roku


Zapytania ofertowe 2015:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 – dostawa materiału nasadzeniowego
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2015 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej 
  3. Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Dodany 27.11.2015 roku


Oferta Centrum Edukacji Ogrodniczej – udostępnienie Ośrodka Egzaminacyjnego.


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – środki do produkcji ogrodniczej
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2014 – materiał nasadzeniowy

Dodany 17.11.2014 roku


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 – na dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego.

Dodany 08.12.2014 roku


Internat Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zaprasza. Dysponuje 55 miejscami i zapewnia uczniom całodobową opiekę od niedzieli od godz.16 do piątku do godz. 17.  więcej