OGŁOSZENIA

 
 
Dodany 05.04.2019 roku

 
 
Dodany 21.01.2019 roku

Zapytanie ofertowe:

 
Dodany 08.01.2019 roku

 
Dodany 14.12.2018 roku


Dodany 14.12.2018 roku


Zapytanie ofertowe:  
 

1. Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

 
Dodany 05.12.2018 roku

 
Dodany 30.11.2018 roku

Zapytanie ofertowe:

               1. Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – dostawa materiału nasadzeniowego
               2. Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej

Dodany 24.11.2018 roku


Zapytanie ofertowe:


Zapytanie ofertowe:

              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dowóz uczniów TW zajęcia praktyczne 2018

Dodany 12.12.2017 roku


Zapytanie ofertowe:

              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dostawa materiałów dydaktycznych – fantom do inseminacji

Dodany 9.12.2017 roku


Zapytania ofertowe:

              1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dostawa materiału nasadzeniowego
              2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej

Dodany 25.11.2017 roku


Protokół Komisji Przetargowej z dnia 25 września 2017 r.

Dodany 25.09.2017 roku


 
Dodany 28.08.2017 roku


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – dostawa materiału nasadzeniowego
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej

Dodany 13.12.2016 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 3.03.2016 roku


Ogłoszenie nr 1/2016 – Otwarty nabór Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu.

Formularz ofertowy,       Oświadczenia.

Dodany 18.02.2016 roku


Protokół Komisji Przetargowej z dnia 05 lutego 2016 r.

Dodany 06.02.2016 roku


Zapytania ofertowe 2016:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – wynajem pomieszczenia do działalności gospodarczej

Dodany 28.01.2016 roku


Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dodany 16.12.2015 roku


Protokół komisji przetargowej z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dodany 11.12.2015 roku


Protokół ze spotkania komisji przetargowej z dnia 8 grudnia 2015

Dodany 9.12.2015 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 7.12.2015 roku


Zapytania ofertowe 2015:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 – dostawa materiału nasadzeniowego
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2015 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej 
  3. Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Dodany 27.11.2015 roku


Oferta Centrum Edukacji Ogrodniczej – udostępnienie Ośrodka Egzaminacyjnego.


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – środki do produkcji ogrodniczej
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2014 – materiał nasadzeniowy

Dodany 17.11.2014 roku


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 – na dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego.

Dodany 08.12.2014 roku


Internat Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zaprasza. Dysponuje 55 miejscami i zapewnia uczniom całodobową opiekę od niedzieli od godz.16 do piątku do godz. 17.  więcej