OGŁOSZENIA

Posted on by

Protokół z dnia 08.04.2024r. – media systemowe – plik pdf


Protokół z dnia 26.03.2024r. – wybór oferty wycinka drzew – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 7/2024r – inwentaryzacja mapy geodezyjnej do celów projektowych – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 6/2024r – wycinka drzew – plik pdf


Protokół z dnia 01.03.2023 – wykonanie przeglądu przewodów kominowych – plik


Protokół z dnia 20.02.2024 – wykonanie pomiarów elektrycznych – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 4/2024 – wykonanie inspekcji kanalizacji – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 3/2024 – roboty szklarskie – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 2/2024 – wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 1/2024 – przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej – plik pdf


Oferta pracy na stanowisko kierownika gospodarczego w ZSCKR w Szczecinie – plik pdf


Protokół z dnia 22.12.2023 – dostawa sadzonek i nasion na rok 2024 – plik pdf


Protokół z dnia 22.12.2023 – dostawa podłoży i nawozów na rok 2024 – plik pdf


Protokół komisji z dnia 11.12.2023 z – ciecie pielęgnacyjne drzewostanu – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 13/2023 – dostawa środków do produkcji – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 12/2023 – dostawa materiału nasadzeniowego – plik pdf


Zapytanie ofertowe nr 11/2023 – cięcie pielęgnacyjne drzew – plik pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15_11_2023 – plik pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1 15_11_2023 – plik pdf

Przetarg – informacja z otwarcia ofert – plik pdf

Przetarg – modyfikacja – „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wodnego segmentu szklarni zespolonych (FGH) przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115”

Przetarg – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wodnego segmentu szklarni zespolonych (FGH) przy Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115″


Przetarg – „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wodnego segmentu szklarni zespolonych (FGH) przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115”

Termin składania 30.10.2023r. do godz.13:00


Zapytanie ofertowe nr 10/2023 – dowóz uczniów na zajęcia praktyczne


Protokół z dnia 21 sierpnia 2023 roku – wykonanie remontu korytarzy w budynku internatu


Zapytanie ofertowe nr 9/2023 – remont korytarza na 1 i 2 piętrze w budynku internatu


Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego:
Oferta pracy na stanowisko kierownika gospodarczego w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie


Protokół z dnia 14 lipca 2023 roku – wykonanie remontu pionu oraz ścian i sufitów w budunku 117


Sprawozdanie finansowe za rok 2022


Sprawozdanie finansowe za rok 2021


Informacja o unieważnieniu – instalacja co w szklarni 03.07.2023r.


Zapytanie ofertowe nr 8_2023 – remont pionu, ścian i sufitu w budynku 117


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plac manewrowy 27.06.23r.
Nabór na stanowisko pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy:


Plan postępowań na rok 2021 r. – plik pdf
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego „zostało opublikowane na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9326681d-f869-4b7a-b505-d548b85dfae4Dodany 11.06.2021 roku
 Dodany 10.02.2021 rokuDodany 07.07.2020 roku
Dodany 03.07.2020 roku

Dodany 01.07.2020 roku

Dodany 25.06.2020 roku
Dodany 23.06.2020 roku

Dodany 22.06.2020 roku

Dodany 22.06.2020 rokuDodany 18.11.2019 roku


Dodany 21.10.2019 roku


Dodany 13.09.2019 roku

Dodany 26.06.2019 roku

Dodany 25.06.2019 roku

Dodany 11.06.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
Dodany 11.06.2019 roku
Dodany 29.05.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
Dodany 27.05.2019 roku

Dodany 05.04.2019 roku

Dodany 21.01.2019 roku

Zapytanie ofertowe:
               1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – Dowóz uczniów na zajęcia praktyczne
Dodany 08.01.2019 roku


Dodany 14.12.2018 roku

Dodany 14.12.2018 roku


Dodany 05.12.2018 roku

Dodany 30.11.2018 roku

Zapytanie ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – dostawa materiału nasadzeniowego
2. Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej
Dodany 24.11.2018 roku


Zapytanie ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe nr 11/2018 – Dostawa oprogramowania komputerowego – florystyka
Dodany 08.11.2018 roku


Zapytanie ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dowóz uczniów TW zajęcia praktyczne 2018
Dodany 12.12.2017 roku


Zapytanie ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dostawa materiałów dydaktycznych – fantom do inseminacji
Dodany 9.12.2017 roku


Zapytania ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – dostawa materiału nasadzeniowego
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej
Dodany 25.11.2017 roku


               Protokół Komisji Przetargowej z dnia 25 września 2017 r.
Dodany 25.09.2017 roku


 Dodany 28.08.2017 roku

Zapytania ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – dostawa materiału nasadzeniowego
                2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – dostawa materiału do produkcji ogrodniczej
Dodany 13.12.2016 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 3.03.2016 roku


Ogłoszenie nr 1/2016 – Otwarty nabór Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu.

Formularz ofertowy,       Oświadczenia.

Dodany 18.02.2016 roku


Protokół Komisji Przetargowej z dnia 05 lutego 2016 r.

Dodany 06.02.2016 roku


Zapytania ofertowe 2016:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – wynajem pomieszczenia do działalności gospodarczej

Dodany 28.01.2016 roku


Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dodany 16.12.2015 roku


Protokół komisji przetargowej z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dodany 11.12.2015 roku


Protokół ze spotkania komisji przetargowej z dnia 8 grudnia 2015

Dodany 9.12.2015 roku


Oferta pracy dla pomocy kuchennej

Dodany 7.12.2015 roku


Zapytania ofertowe 2015:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 – dostawa materiału nasadzeniowego
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2015 – dostawa materiałów do produkcji ogrodniczej
  3. Zapytanie ofertowe nr 3/2015 – dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

Dodany 27.11.2015 roku


Oferta Centrum Edukacji Ogrodniczej – udostępnienie Ośrodka Egzaminacyjnego.


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 – środki do produkcji ogrodniczej
  2. Zapytanie ofertowe nr 2/2014 – materiał nasadzeniowy

Dodany 17.11.2014 roku


Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 – na dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego.

Dodany 08.12.2014 roku