Aktualności

Posted on by

Termin składania podań do internatu nowoprzyjętych uczniów upływa 25 lipca 2023.

Do podania należy dołączyć :
– kartę informacyjną mieszkańca,
– pełnomocnictwo do zameldowania czasowego ucznia.

Uwaga!
Na druku pełnomocnictwa należy wpisać w rubryce: Udzielam pełnomocnictwa pani kierownik internatu.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej: www.ceogr.edu.pl – zakładka internat lub w sekretariacie szkoły i internacie.


Mieszkańców internatu zobowiązuje się do indywidualnego zaopatrzenia w :

  • przybory i środki czystości i higieny osobistej,
  • bieliznę osobistą ( piżamę, szlafrok, obuwie zmienne),
  • bieliznę pościelową ( prześcieradło, powłoczki na poduszkę i kołdrę),
  • kołdrę i poduszkę,
  • koc,

Opłaty za wyżywienie  i pobyt w internacie  proszę wpłacać na konto:
27 1010 15 99 0527 1913 9134 0000
w tytule podać imię i nazwisko dziecka.

Opłata wynosi 20 zł za dzień. Za dni nieobecności ucznia w internacie odliczenia dokonywane są w następnym miesiącu (za grudzień w styczniu itd).