Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji zwróciło się z prośbą o rozpropagowanie informacyjnych materiałów przygotowanych przez Ministra Środowiska w związku z zamiarem powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej, działającej przy Ministerstwie Środowiska. Celem Rady będzie zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne (pismo w pdf).

UWAGA

informuję, że wykazy podręczników zostały przesłane na dotychczasowe konta poczty elektronicznej poszczególnych klas i adres e-mailowy Rady Rodziców oraz opublikowany w zakładce UCZNIOWIE – Wykaz podręczników 2020/2021. Kandydaci do szkoły mogą dodatkowo pobrać wykaz w zakładce KANDYDACI – Wykaz podręczników 2020/2021.
Jacek Kaczorkiewicz
Administrator strony

Uwaga – INTERNAT

UWAGA

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI i MIESZKAŃCY INTERNATU SZKOLNEGO

Uczniowie – tegoroczni mieszkańcy internatu, którzy chcieliby kontynuować pobyt
w internacie w roku szkolnym 2020/2021,
są zobowiązani do przesłania skanu podania o przyjęcie do internatu
nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2020 roku włącznie
na adres mailowy ceogr@miasto.szczecin.pl.

Podanie należy przesłać również poczta tradycyjną na adres szkoły.

Podanie wypełnia rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni kandydat.
Podanie o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2020/2021 – plik do pobrania

                                                                          w imieniu
                                                                          wychowawców internatu szkolnego
                                                                           Lila Pławińska-Kopeć
                                                                         dyrektor