Informacja dla mieszkańców internatu

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie informuje że z dniem, 1 października 2021 roku, wprowadza się jedną opłatę za pobyt i wyżywienie w internacie w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) za dzień. Wpłaty należy regulować do piątego dnia miesiąca za dany miesiąc na rachunek:

NBP nr rachunku: 27 1010 1599 0527 1913 9134 0000
W tytule  treści płatność  należy podać imię i nazwisko ucznia

Informacja dla mieszkańców internatu – plik pdf

Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania ’2021

Po rocznej przerwie powróciły Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2021. Odwiedziliśmy je, by zobaczyć kolekcje warzyw – porów, ogórków, kapusty, fasolki szparagowej i innych oraz kolekcję kwiatów m.in. pięknych dalii na poletkach dydaktycznych. Atrakcją były również zwierzęta hodowlane i Czytaj więcej…

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się
w czwartek 16 września 2021 roku o godzinie 17:00.

Jednocześnie prosimy – w trosce o zdrowie nas wszystkich – o przestrzeganie reżimu sanitarnego – w szczególności zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).

Uwaga – wyniki egzaminów

W dniu 10.09.2021 r. w sekretariacie szkoły, będzie można odebrać wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wyniki egzaminu dojrzałości.

Zapraszamy:)