UWAGA – MIESZKAŃCY INTERNATU SZKOLNEGO

 

 • Zakwaterowanie mieszkańców internatu szkolnego odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) od godziny 16:00.
 • W tym dniu nie ma kolacji. Pierwszym posiłkiem będzie śniadanie 1 września o godz. 7:00.
 • W dniu przyjazdu wychowankowie są zobowiązani dostarczyć dokumenty niezbędne do meldowania:

 1. ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i zaświadczenie o zameldowaniu, gdy brak adnotacji w dowodzie osobistym,
 2. lub
 3. skrócony akt urodzenia i zaświadczenie o zameldowaniu.
 • W trakcie zakwaterowania należy dopełnić formalności związanych
  z dokumentacją wychowanka.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni osób, które nie dostarczyły karty informacyjnej mogą uzupełnić wymagane dokumenty w dniu przyjazdu do internatu.
 • Wychowankowie nie muszą korzystać z pościeli internackiej, dopuszcza się używanie własnej (za pranie pościeli własnej jest odpowiedzialny wychowanek).

Serdecznie zapraszamy
wychowawcy internatu