INTERNAT

Posted on by

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie informuje że z dniem, 1 października 2021 roku, wprowadza się jedną opłatę za pobyt i wyżywienie w internacie w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) za dzień. Wpłaty należy regulować do piątego dnia miesiąca za dany miesiąc na rachunek:

NBP nr rachunku: 27 1010 1599 0527 1913 9134 0000

W tytule  treści płatność  należy podać imię i nazwisko ucznia.

Informacja dla mieszkańców internatu – plik pdf

Podanie o internat – plik pdf             – plik odt
KARTA INFORMACYJNA MIESZKAŃCA INTERNATU CEO w Szczecinie – plik pdf            – plik docx