UWAGA

informuję, że wykazy podręczników zostały przesłane na dotychczasowe konta poczty elektronicznej poszczególnych klas i adres e-mailowy Rady Rodziców oraz opublikowany w zakładce UCZNIOWIE – Wykaz podręczników 2020/2021. Kandydaci do szkoły mogą dodatkowo pobrać wykaz w zakładce KANDYDACI – Wykaz podręczników 2020/2021.
Jacek Kaczorkiewicz
Administrator strony