EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Absolwenci,

informuję, że do 14 sierpnia 2020 roku należy złożyć Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Druk można otrzymać w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Ponadto na konto poczty elektronicznej tegorocznych maturzystów zostały przesłane druki oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie OKE w Poznaniu pod adresem
https://www.oke.poznan.pl/cms,5685,informacja_dla_zdajacych_o_egzaminach_maturalnych_w_sesji_poprawkowej_wrzesien_2020.htm
https://www.oke.poznan.pl/cms,5687,informacje_szczegolowe_dla_zdajacych.htm

Lila Pławińska-Kopeć