KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Drodzy Uczniowie – Maturzyści
konsultacje z przedmiotów maturalnych w formie stacjonarnej –
z uwzględnieniem procedur obowiązujących od kwietnia 2020 roku –
odbywają się wg poniższego harmonogramu:

lp.

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

termin

1

Joanna Obszańska

język polski

————————–

2

Józef Majkowski

język polski

czwartek, godz. 15.20

3

Adam Sosnowski

matematyka

wtorek, godz. 8.00

4

Aleksandra Rutecka

matematyka

piątek, godz. 15.25

5

Barbara Krupińska

język angielski

poniedziałek, godz. 15.20

6

Karolina Lis-Jordan

język niemiecki

poniedziałek, godz. 15.20

7

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

piątek, godz. 8.00

8

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

wtorek, godz. 8.00

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Absolwenci,

informuję, że do 14 sierpnia 2020 roku należy złożyć Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Druk można otrzymać w sekretariacie szkolnym lub pobrać ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Ponadto na konto poczty elektronicznej tegorocznych maturzystów zostały przesłane druki oświadczenia.

 

Więcej informacji na stronie OKE w Poznaniu pod adresem
https://www.oke.poznan.pl/cms,5685,informacja_dla_zdajacych_o_egzaminach_maturalnych_w_sesji_poprawkowej_wrzesien_2020.htm
https://www.oke.poznan.pl/cms,5687,informacje_szczegolowe_dla_zdajacych.htm

Lila Pławińska-Kopeć

 

 

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Szanowni Absolwenci,

informuję, że wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się w sekretariacie szkoły
11 sierpnia 2020 roku (wtorek) w godzinach 12.00 – 14.00

wg poniższego harmonogramu:

  • 12.00 – 13.00 – klasa TW,
  • 13.00 – 14.00 – klasa TK/TO.

UWAGA:

przy odbiorze świadectw – ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju –
obowiązują dotychczasowe środki ostrożności w miejscach publicznych,
a zatem osoby odbierające muszą być zaopatrzone w środki ochrony osobistej,
tj. w maseczkę lub przyłbicę (zakryty nos i usta), a także posiadać własny długopis.

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

UWAGA MATURZYŚCI

w dniach 25 maja – 5 czerwca 2020 roku na terenie szkoły odbywają się konsultacje wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Przedmiot

Sala

Termin konsultacji

1.

Józef Majkowski

język polski

biblioteka

poniedziałek,
g.10.00 – 11.30

środa,
g.10.00 – 11.30

2.

Adam Sosnowski

matematyka

49

środa g.12.30 – 14.00

3.

Barbara Krupińska

język angielski

B3

wtorek,
g.10.00 – 11.30

4.

Anna Rudnik

język niemiecki

38

wtorek,
g. 11.30 – 13.00

5.

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

50

piątek,
g. 11.30 – 13.00

6.

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

44

czwartek, g. 10.30 – 12.00

7.

Małgorzata Adler-Natkaniec

chemia

świetlica

piątek,
g. 10,00 – 11.30

8.

Maciej Gruszkowski

wiedza i społeczeństwo

38

czwartek,
g. 10.00 -11.30

 

Szczegółowe informacje zostały przekazane na adres klasowego e-maila.

serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć

MATURA 2020

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
w roku szkolnym 2019/2020

Język polski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

18 maja 2020 roku (poniedziałek), godz. 13.00
19 maja 2020 roku (wtorek), godz. 13.00

Język niemiecki – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 50

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00

Język angielski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00
21 maja 2020 roku (czwartek), godz. 13.00