Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji zwróciło się z prośbą o rozpropagowanie informacyjnych materiałów przygotowanych przez Ministra Środowiska w związku z zamiarem powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej, działającej przy Ministerstwie Środowiska. Celem Rady będzie zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne (pismo w pdf).