Informacje dla Emerytów

Posted on by

Uwaga!

Do końca marca oprócz oświadczenia o dochodach (wg  regulaminu ZFŚS) należy wypełnić i dostarczyć poniższy drukplik pdf

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wszystkie osoby zamierzające w danym roku kalendarzowym skorzystać ze świadczeń dofinansowywanych z Funduszu powinny złożyć w terminie do  31 marca każdego roku w sekretariacie szkoły informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Ustala się następujące terminy składania wniosków:

  1. a) do 30 maja wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego pracownika, emeryta, rencisty,
  2. d) do 30 listopada wniosek o dofinansowanie do zwiększonych wydatków .w okresie jesienno-zimowym.

Wszelki inne wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Regulamin ZFŚS – plik pdf
Załączniki do ZFŚS – plik pdf

Szanowni Klienci !!!
Sprzedaż produktów ogrodniczych prowadzona jest w poniedziałki, środy, i piątki
w godzinach od 9.00 do 13.00 

Serdecznie zapraszamy