ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 31 MAJA 2021 ROKU

UWAGA
Od poniedziałku 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie szkoły uczą się stacjonarnie wg obecnego tygodniowego planu lekcji. W szkole nadal obowiązują zasady pracy i nauki w reżimie sanitarnym, w szczególności z przestrzeganiem zasady DDM.

Więcej można przeczytać na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY od 26 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,
w związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji pracy szkół w okresie pandemii i zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w szczególności z zapisem:
 
” Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo” ,
 
informuję, że od poniedziałku 26 kwietnia 2021 roku WSZYSTKIE zajęcia praktyczne – dla wszystkich klas
i wszystkich grup
– będą odbywać się w formie stacjonarnej.
 
O organizacji szczegółowej (np. czy zajęcia będą na terenie szkoły, czy wyjazdowe) poinformują nauczyciele
poszczególnych zajęć praktycznych.
 
Mieszkańcy internatu są zobowiązani do powiadomienia wychowawców internatu o deklaracji pobytu
w internacie.
 
Przypominam, że nadal obowiązuje reżim sanitarny.
 
Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki –

Serdecznie pozdrawiam,
z poważaniem
 
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
(https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne)
informuję, że w okresie 26 października – 8 listopada 2020 roku zajęcia szkolne będą prowadzone
w systemie zdalnym z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość.
Dotyczy to również zajęć z zakresu kształcenia zawodowego organizowanego w formie
zajęć praktycznych.
Praktyki zawodowe natomiast – zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia –
zostaną zrealizowane także w systemie zdalnym – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa lub będą zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie możliwość skorzystania z komputerów w szkole.
W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

Życząc nam wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie,
serdecznie pozdrawiam,

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

NAUCZANIE HYBRYDOWE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Nauczyciele i Uczniowie,

w związku z pandemią i objęciem naszego miasta strefą żółtą oraz ogłoszeniem przez Premiera RP nowych regulacji dotyczących funkcjonowania jednostek oświaty, informuję, że od 19 października 2020 roku w naszej szkole obowiązuje system mieszany nauczania (tzw. hybrydowy) . W pierwszym tygodniu zajęcia w systemie stacjonarnym (w szkole) będą odbywały się dla poszczególnych klas w wyznaczone dni, w pozostałe – zdalnie wg obowiązującego planu zajęć. W następnych tygodniach uczniowie będą podzieleni na dwie grupy, a nauka będzie przebiegała zmiennie: 1 tydzień nauki stacjonarnej/1 tydzień nauki zdalnej. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany na konta e-mailowe klas i opublikowany na szkolnej stronie. W szkole będą nadal wydawane posiłki dla uczniów odbywających zajęcia w formie stacjonarnej oraz będzie funkcjonować internat szkolny.

Zobowiązuję Państwa do śledzenia komunikatów na naszej szkolnej stronie, FB i Ig oraz w aplikacji LIBRUS.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane na 21 października spotkania z wychowawcami klas nie odbędą się w sposób tradycyjny. Wychowawcy będą dostępni zdalnie w środę w godzinach 17.00 – 18.30 w sposób ustalony z Państwem przez każdego wychowawcę. Istnieje również możliwość kontaktu e-mailowego. Adresy poczty elektronicznej wychowawców klas znajdują się na naszej stronie http://ceogr.edu.pl/?p=13052

Życząc zdrowia,
serdecznie pozdrawiam,

z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie i Uczennice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót uczniów do szkół. W trosce o dobro wspólne przekazuję Państwu ważne informacje związane z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.
Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, by w odpowiedni sposób – jak najlepiej przygotować się na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego, „normalne, dotychczasowe” uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Czytaj więcej…