Zapytanie ofertowe nr 5/2019 – Dostawa odzieży roboczej

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 –  zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę odzieży roboczej”

Dokumenty:
siwz dostawa odzież robocza
Załącznik nr 1 do siwz – formularz ofertowy odzież robocza
Załącznik nr 1a do siwz – kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy
Załącznik nr 4 do siwz – wzór protokołu odbioru