KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku ze zbliżającym się terminem informowania o proponowanych ocenach rocznych, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania dostępu do iDziennika:      https://pe.szczecin.pl/chapter_201222.asp

klasa 1 tk/to po sp – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – m.andrzejewska@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw po sp – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

klasa 1 TK po gim – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 1 TW po gim – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 2 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 BSo/2 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl

Lila Pławińska-Kopeć

dyrektor

 

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach, tj. idei, jakie za sobą niesie, przykładów działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Czytaj więcej…

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) i obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach.

Dlatego ustala się, że nie należy uiszczać opłat za pobyt ucznia, a tym samym za wyżywienie do odwołania.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA ABSOLWENCI

Szanowni Absolwenci,

informuję, że wydawanie świadectw ukończenia Technikum Ogrodniczego
odbędzie się w sekretariacie szkoły
24 kwietnia 2020 roku (piątek) w godzinach 11.00 – 14.00.

Jednocześnie informuję,
że – zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Szczecin –
od 4 maja zostaną uruchomione zajęcia dodatkowe dla maturzystów. 

Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na szkolnej stronie w późniejszym terminie 🙂

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć