KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku ze zbliżającym się terminem informowania o proponowanych ocenach rocznych, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania dostępu do iDziennika:      https://pe.szczecin.pl/chapter_201222.asp

klasa 1 tk/to po sp – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – m.andrzejewska@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw po sp – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

klasa 1 TK po gim – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 1 TW po gim – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 2 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 BSo/2 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl

Lila Pławińska-Kopeć

dyrektor

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Nasze i Naszych Bliskich – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – proszę o rozwagę i w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie się do wytycznych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Przypominam, że okres zawieszenia zajęć to działanie prewencyjne, którego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka ew. zakażenia. Wobec przypominam o unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, restauracje, dyskoteki itp.) i dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz wychodzenie z domu. Ten czas uczniowie powinni wykorzystać do samodzielnej pracy w domu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych.

Zobowiązuje Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji umieszczonych na naszej szkolnej stronie internetowej Ig i FB oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych systemów komunikacji.

Dziękuję,
serdecznie pozdrawiam,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor