KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach, tj. idei, jakie za sobą niesie, przykładów działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby „owoce ich twórczości” znalazły się na znaczkach pocztowych. Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się talentem i umiejętnościami.

Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, a na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

Wierzymy, że wśród młodych ludzi konkurs wypromuje kolekcjonowanie znaczków, a budowana wokół projektu wartość dodana – zrozumienie jak ważny jest wolontariat – zainspiruje młodzież do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie.

źródło https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=ok

O KONKURSIE
https://oczamimlodych.pl/index.php?m=ok

Terminarz etapu szkolnego:


18 maja – 5 czerwca 2020 r. – przesyłanie prac i zgód autorów na udział w konkursie do koordynatora – Magdalena Ufnal, e-mail: ufnal73@gmail.com


9 czerwca 2020 r. rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu przez jury.

ZGODY
https://oczamimlodych.pl/pliki/do_pobrania/SOM-4_zgoda_uczestnika_niepelnoletniego.pdf

https://oczamimlodych.pl/pliki/do_pobrania/SOM-4_zgoda_uczestnika_pelnoletniego.pdf

REGULAMIN KONKURSU
https://oczamimlodych.pl/index.php?m=re

JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK
https://oczamimlodych.pl/pliki/do_pobrania/SOM-4_rejestracja_INSTRUKCJA.pdf

https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=4

DEFINICJA WOLONTARIATU

Wolontariat definiujemy jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinne i koleżeńskie.

Wolontariusz zaś to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia wobec innych.

Źródło: https://oczamimlodych.pl/index.phpm=wol