UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) i obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach.

Dlatego ustala się, że nie należy uiszczać opłat za pobyt ucznia, a tym samym za wyżywienie do odwołania.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Nasze i Naszych Bliskich – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – proszę o rozwagę i w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie się do wytycznych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Przypominam, że okres zawieszenia zajęć to działanie prewencyjne, którego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka ew. zakażenia. Wobec przypominam o unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, restauracje, dyskoteki itp.) i dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz wychodzenie z domu. Ten czas uczniowie powinni wykorzystać do samodzielnej pracy w domu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych.

Zobowiązuje Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji umieszczonych na naszej szkolnej stronie internetowej Ig i FB oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych systemów komunikacji.

Dziękuję,
serdecznie pozdrawiam,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor