Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE”

Nasi uczniowie zwycięzcami etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE”

Dnia 06.03.2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu pt. „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku szkolnym pytania dotyczyły Szwajcarii. W konkursie brało udział 9 drużyn ze szkół z całego regionu.

Podczas konkursu realizowane były następujące cele:

  • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
  • propagowanie wychowania proeuropejskiego,
  • rozbudzanie otwartości na inne kultury,
  • krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
  • rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
  • doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
  • przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

Trzy uczennice naszej szkoły dzielnie zmagały się z pytaniami otwartymi dotyczącymi m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów kraju niemieckiego obszaru językowego. Pytania te zawarte były w prezentacji multimedialnej, a konkurs miał charakter turnieju. Wszyscy uczestnicy losowali pytania z puli za jeden (pytania różnego typu po polsku), za dwa (test wyboru po niemiecku) lub za trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku).

Zwycięzcą drugiego etapu został zespół z Centrum Edukacji Ogrodniczej w składzie: Laura Początek, Julia Wróblewska oraz Paulina Czyżyk, który w dogrywce uzyskał największą liczbę punktów. Nasze uczennice wykazały się dużą wiedzą na temat Szwajcarii, jej geografii, życia kulturalnego oraz dobrą znajomością słownictwa z języka potocznego, różniącego się od języka niemieckiego, jakiego uczą się w szkole. Przygotowując się do konkursu uczennice korzystały z różnych źródeł, m.in. Internetu, a na spotkaniach z nauczycielem dzieliły się ciekawostkami, dotyczącymi współczesnych realiów Szwajcarii. Były bardzo zmotywowane, aby poznawać ciekawe i nieznane im dotąd fakty, a taka nauka języka poprzez realia, historię i kulturę danego kraju zawsze przynosi efekty😊 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Etap Ogólnopolski odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Instytucie Goethego w Warszawie. Konkurs na tym etapie będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwajcarii. Etap ten będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki, niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją. W III etapie konkursu ocenianie będą trzy elementy: kompetencja językowa uczestników, umiejętność współpracy w grupach, wartość merytoryczna projektu oraz kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu!