HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w roku szkolnym 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 roku (wtorek), godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 23–25 sierpnia 2017 roku (harmonogram szczegółowy zostanie ogłoszony po 3 lipca 2017 roku)
https://www.oke.poznan.pl/cms,105,terminy.htm

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2016/2017

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Język angielski

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

09.00

2.

Język niemiecki

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

11.00

3.

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.00

4.

Sadownictwo i szkółkarstwo

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

09.30

5.

Warzywnictwo

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

10.00

10

Matematyka

29 sierpnia 2017 roku (wtorek)

11.00

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 2017

Od kilku lat Prezydent Miasta Szczecin przyznaje nagrody dla uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca w różnych konkursach i olimpiadach. I tak w środę 21 czerwca 2017 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uzdolnionych uczniów. Czytaj więcej…

XLI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI RROLNICZYCH – BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji tej Olimpiady jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu , a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań natomiast jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Czytaj więcej…

„Ogrodnicza” dla Szczecina – Skarpa przy Katedrze

Tak jak obiecaliśmy wiosną – na „skarpie” przy ulicy Wyszyńskiego uczniowie naszej szkoły obsadzili symboliczną mapę Polski begonią stale kwitnącą wyprodukowaną w naszych obiektach szklarniowych. Rośliny zostały posadzone w formie biało-czerwonego kwietnika dywanowego. Czytaj więcej…

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 2013 – 2017

Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Naszych absolwentów żegnała cała szkoła – pani dyrektor Lila Pławińska, wychowawca, pedagodzy oraz młodzież szkolna, a wśród niej grupa, która przygotowała oprawę muzyczną. Jak jedna chwila minęły cztery lata i skończył się czas wspólnego wędrowania, pokonywania przeszkód, radzenia sobie z wejściem w dorosłe i dojrzałe życie. Czytaj więcej…

PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zajęcia praktyczne

Uczniowie klasy 1 technikum, kształcący się w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w wyjazdowych zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu „Prowadzenie produkcji zwierzęcej’, które odbyły się na fermie bydła w Dębinie, podlegającej Zakładowi Doświadczalnemu Państwowego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Czytaj więcej…

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE przyszłych TECHNIKÓW WETERYNARII

Uczniowie klasy 2 TW – przyszli technicy weterynarii – w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Zabiegi weterynaryjne” ćwiczyli zabieg inseminacji na fantomie i autentycznym narządzie rozrodczym krowy. Inseminacja to zabieg szczególnie ważny, ponieważ ma duży wpływ na efekty hodowlane bydła. Czytaj więcej…