Targi Rolne Barzkowice 2018

To już kolejny rok kiedy młodzież naszej szkoły uczestniczy w Targach Rolnych AGRO POMERANIA 20018. Wycieczka byłą doskonałą możliwością integracji uczniów klas pierwszych z pozostałą bracią szkolną, a także świetną Czytaj więcej…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

WSZYSTKO CO DOBRE…

          „Wszystko co dobre, szybko się kończy!” – takimi słowami powitał nas Dominik podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019, mając na myśli minione wakacje. Ale Pani Dyrektor uznała, że „wszystko, co dobre, musi się kiedyś zacząć…” Czytaj więcej…

„Dobry start” – zakup szkolnej wyprawki

Rodzice!

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Gdzie złożyć wnioski?

Wnioski można złożyć na dwóch formach :
Elektronicznej:

  • Za pomocą bankowości elektronicznej;
  • Poprzez portal Emp@

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

  • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciagu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji: www.swiadczenia.szczecin.pl  (zakładka „Dobry Start”)

Ostatnie wolne miejsca!!!

Ostatnie wolne miejsca !!!
Branżowa Szkoła I stopnia
(kształcenie integracyjne)
Technikum Ogrodnicze
(technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu)

Dodatkowe uprawnienia:
Prawo jazdy kat. T, stosowanie środków ochrony roślin, udział w projekcie dofinansowanym z EFS

ZAPRASZAMY !!!

Więcej prezentacji:   technik ogrodnik    –     technik architektury krajobrazu