ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Prawni,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach i placówkach oświatowych,
informuję, że zaplanowane na 18 marca 2020 roku zebranie z rodzicami nie odbędzie się.
O terminie następnego spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas
zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie.

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Nasze i Naszych Bliskich – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – proszę o rozwagę i w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie się do wytycznych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Przypominam, że okres zawieszenia zajęć to działanie prewencyjne, którego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka ew. zakażenia. Wobec przypominam o unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, restauracje, dyskoteki itp.) i dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz wychodzenie z domu. Ten czas uczniowie powinni wykorzystać do samodzielnej pracy w domu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych.

Zobowiązuje Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji umieszczonych na naszej szkolnej stronie internetowej Ig i FB oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych systemów komunikacji.

Dziękuję,
serdecznie pozdrawiam,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

Komunikat do rodziców


Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

  • śledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;
  • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);
  • przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
  • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;
  • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;
  • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy – prosimy o wyrozumiałość;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
    w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę – dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu;

Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

KOMUNIKAT MEN

UWAGA
zgodnie z komunikatem
Ministra Edukacji Narodowej informuję,
że od 12 marca br.uczniowie szkół ponadpodstawowych
nie przychodzą do szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Jednocześnie zobowiązuję uczniów do śledzenia szkolnej strony internetowej, FB i Ig,
na której będą publikowane zadania do samodzielnej realizacji w domu.

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

 

MATURA 2020

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
w roku szkolnym 2019/2020

Język polski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

18 maja 2020 roku (poniedziałek), godz. 13.00
19 maja 2020 roku (wtorek), godz. 13.00

Język niemiecki – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 50

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00

Język angielski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00
21 maja 2020 roku (czwartek), godz. 13.00

„(…) MINĘŁA STUDNIÓWKA (…)”

Licealiści nerwowo zaczęli odliczać czas dzielący ich od egzaminu dojrzałości, a u nas w Technikum raczej spokój. No bo ile można się stresować  Każdy uczeń maturalnej klasy ma już za sobą dwa (a „weterynarze” trzy) ważne egzaminy na kwalifikacje uprawniające do uzyskania dyplomu technika. Jeżeli dodamy do tego wszystkie próbne Czytaj więcej…