Żegnamy

z wielkim żalem naszego Drogiego Przyjaciela

 Ryszarda Myślina…

i ślemy słowa współczucia dla całej Jego Rodziny.

Pozostaniesz w naszych myślach i sercach.

 Koleżanki i Koledzy z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Wolne miejsca

Uwaga!!!

Mamy jeszcze wolne miejsca
do technikum ogrodniczego oraz technikum architektury krajobrazu!

Czas na zawodowców

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy:  91 4612 379  lub  505 496 607

Ogłoszenie o zamówieniu                                                 Dokumentacja…