Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursu inseminacji bydła zaplanowanego w ramach realizacji ww. Projektu”.

Zapytania ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dostawa materiałów dydaktycznych – fantom do inseminacji

WARSZTATY Z OZE – część 2

Jesteśmy po kolejnych warsztatach z odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez Panią Izabellę Fidos w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy Szkołą Podstawową nr 44 a Centrum Edukacji Ogrodniczej. Tym razem poznaliśmy zasadę działania paneli fotowoltaicznych, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy zastosowaniu zjawiska fotowoltaicznego. Czytaj więcej…

KURS CARVINGOWY

W trakcie realizacji projektu 8.7 „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” przewidziano różne formy wsparcia dla uczniów i nauczycieli. I tak – obok praktyk zawodowych, staży u pracodawców czy też doradztwa zawodowego, uczestnicy projektu mają możliwość udziału w różnorodnych kursach. Celem ich jest przede wszystkim doskonalenie i zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Czytaj więcej…

XXIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

Od ponad 20. lat na terenie naszego województwa odbywa się konkurs dla uczniów szkół rolniczych pt. BEZPIECZEŃSTWO I HIEGIENA PRACY W ROLNICTWIE, którego ideą jest popularyzowanie wśród młodzieży – przyszłych pracowników – wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. Czytaj więcej…

WARSZTATY Z OZE

Dzięki temu, że nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „PWP Zielona energia w szkołach” otrzymaliśmy różny sprzęt, dotyczący odnawialnych źródeł energii i termowizji. Eksperymenty, które możemy wykonywać pozwalają nam poznać tajniki pozyskiwania prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł.
Czytaj więcej…