„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

Dnia 07.12.2017 r. odbył się etap szkolny IV edycji konkursu TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Impreza odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Instytutu w Krakowie i Warszawie.

W tym roku szkolnym pytania dotyczyły Niemiec. 21 uczniów z naszej szkoły zmagało się z 54 otwartymi oraz 34 zamkniętymi pytaniami z zakresu m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie rozwiązywali test w grupach trzyosobowych. Zwycięzcą etapu szkolnego zostanie zespół, który otrzyma największą ilość punktów.

Kolejny etap odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU „TURBOLANDESKUNDE”

Ostatecznie zwycięzcami zostały:

  • Klaudia Stefańska – klasa I TW,
  • Maryna Kowalska – klasa I TW,
  • Oliwia Orlińska – klasa I TW.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w etapie szkolnym, a finalistom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie, który odbędzie się
13 kwietnia 2018 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Karolina Lis-Jordan