Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – w oparciu o podpisane umowy z pracodawcami – zajęć praktycznych wyjazdowych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii, zapraszamy do złożenia oferty na „Dowóz uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej na zajęcia praktyczne”.

Zapytanie ofertowe nr 3 – dowóz uczniów TW zajęcia praktyczne 2018