WARSZTATY Z OZE – część 2

Jesteśmy po kolejnych warsztatach z odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez Panią Izabellę Fidos w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy Szkołą Podstawową nr 44 a Centrum Edukacji Ogrodniczej. Tym razem poznaliśmy zasadę działania paneli fotowoltaicznych, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy zastosowaniu zjawiska fotowoltaicznego. Jest to powstanie siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływam promieniowania świetlnego, co oznacza, że reakcja ta należy do zjawisk fotoelektrycznych wewnętrznych.

Chętnie uczestniczymy w tych warsztatach, ponieważ mamy dużo przy tym zabawy. Sami musieliśmy złożyć model autka zasilanego energią ze słońca. Już nie możemy doczekać się kolejnych zajęć. Warsztaty te bowiem pomagają nam zrozumieć niektóre zagadnienia dotyczące prądu elektrycznego, elektrostatyki, magnetyzmu i elektromagnetyzmu.

Zapraszamy do galerii zdjęć