Podziękowanie za współorganizację konkurs bhp 2017