Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursu inseminacji bydła zaplanowanego w ramach realizacji ww. Projektu”.

Zapytania ofertowe:
              1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – dostawa materiałów dydaktycznych – fantom do inseminacji