ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
(https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne)
informuję, że w okresie 26 października – 8 listopada 2020 roku zajęcia szkolne będą prowadzone
w systemie zdalnym z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość.
Dotyczy to również zajęć z zakresu kształcenia zawodowego organizowanego w formie
zajęć praktycznych.
Praktyki zawodowe natomiast – zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia –
zostaną zrealizowane także w systemie zdalnym – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa lub będą zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie możliwość skorzystania z komputerów w szkole.
W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

Życząc nam wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie,
serdecznie pozdrawiam,

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie