UWAGA

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie
w związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MEN w związku z COVID-19 i komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku realizacji nauki  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 roku, proszę o przesłanie poniższych danych na wskazany adres e-mai – zpe@cepgr.edu.pl, w celu przesłania loginu i hasła do zalogowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów:
następujące dane
imię i nazwisko ucznia, klasa, adres e-mail dziecka lub rodzica.
Serdecznie dziękuję,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

POMIDORÓWKA

                                                              DRODZY REDAKTORZY GAZETKI SZKOLNEJ
„POMIDORÓWKA”

                                                                           WYCHOWANKOWIE INTERNATU,  UCZNIOWIE

Zachęcam całą społeczność uczniowską do przesyłania materiałów do redakcji gazetki
na adres email:
pomidorowka@op.pl

 1. Jesteście w domach. Opiszcie jak przebiega Wasz dzień. Co sądzicie o tej sytuacji . w której się wszyscy znaleźliśmy. Opiszcie i wyraźcie swoje zdanie, dodajcie do swoich tekstów Wasze poczucie humoru.
 2. Napiszcie recenzje książek , które teraz czytacie. Dlaczego ta książka Wam sie podoba i dlaczego chcecie ją polecić innym do przeczytania.
 3. Przesyłajcie ciekawe reportaże z Waszych miejscowości.
 4. Czekam na Wasze zdjęcia , rysunki, pomysły.
 5. Materiały proszę przesyłać w programie WORD

Nie wychodźcie z domów, dbajcie o siebie i innych.
Pozdrowienia
Opiekun gazetki szkolnej „Pomidorówka”
Małgorzata Adler-Natkaniec

WSPARCIE PEDAGOGICZNE!

Drodzy Uczniowie,
w tym trudnym czasie, jeśli czujecie się zaniepokojeni obecną sytuacją, a nie macie z kim o niej porozmawiać- zachęcam do kontaktu ze mną.

Postaram się udzielić pomocy w sytuacji:

 • problemów w relacjach z rodzinnych, rówieśniczych,
 • udzielania porad wychowawczych (rodzicom/opiekunom prawnym),
 • udzielania informacji o realizowaniu nauki w warunkach domowych,

Proszę o kontakt mailowy d.jasiejko@ceogr.edu.pl, w pilnych sprawach po informacji mailowej istnieje możliwość umówienia rozmowy telefonicznej lub osobistej.

Wsparcia psychologicznego w naszym mieście można szukać tu:
http://zip.org.pl/pomoc-terapeutyczna-w-okresie-pandemii/
https://mopr.szczecin.pl/
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/wsparcie-psychologiczne-oraz-kolejne-zmiany-w-mopr

Pozdrawiam,

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Prawni,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach i placówkach oświatowych,
informuję, że zaplanowane na 18 marca 2020 roku zebranie z rodzicami nie odbędzie się.
O terminie następnego spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas
zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie.

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie

w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Nasze i Naszych Bliskich – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – proszę o rozwagę i w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie się do wytycznych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Przypominam, że okres zawieszenia zajęć to działanie prewencyjne, którego zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka ew. zakażenia. Wobec przypominam o unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, restauracje, dyskoteki itp.) i dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz wychodzenie z domu. Ten czas uczniowie powinni wykorzystać do samodzielnej pracy w domu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych.

Zobowiązuje Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji umieszczonych na naszej szkolnej stronie internetowej Ig i FB oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych systemów komunikacji.

Dziękuję,
serdecznie pozdrawiam,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

Komunikat do rodziców


Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

 • śledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;
 • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);
 • przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;
 • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;
 • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy – prosimy o wyrozumiałość;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
  w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę – dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu;

Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

KOMUNIKAT MEN

UWAGA
zgodnie z komunikatem
Ministra Edukacji Narodowej informuję,
że od 12 marca br.uczniowie szkół ponadpodstawowych
nie przychodzą do szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Jednocześnie zobowiązuję uczniów do śledzenia szkolnej strony internetowej, FB i Ig,
na której będą publikowane zadania do samodzielnej realizacji w domu.

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

 

MATURA 2020

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
w roku szkolnym 2019/2020

Język polski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

18 maja 2020 roku (poniedziałek), godz. 13.00
19 maja 2020 roku (wtorek), godz. 13.00

Język niemiecki – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 50

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00

Język angielski – egzamin ustny
miejsce: budynek główny, sala 54 (świetlica)

20 maja 2020 roku (środa), godz. 13.00
21 maja 2020 roku (czwartek), godz. 13.00