Konkurs Π – plakat

14.03.2020r.  – światowy dzień liczby PI

Nauczyciele matematyki ogłaszają konkurs na PI – plakat, czyli plakat związany z Międzynarodowym Dniem Matematyki i jednocześnie Świętem Liczby PI – 14 marca

Regulamin konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłączenie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią zastosowania liczby PI
  2. Uczestnicy konkursu są uczniowie dowolnej klasy Centrum Edukacji Ogrodniczej.
  3. Prace mogą być wykonane dowolną metodą jako plakat/ poster.
  4. W konkursie mogą brać udział tylko oryginalne nigdzie nieopublikowane prace.
  5. Uczniowie biorący udział w konkursie robią zdjęcia plakatu, bądź zapisują plakat w formie pdf i wysyłają prace pani Aleksandrze Ruteckiej – Kosińskiej lub Pani Karolinie Lis – Jordan, do 20.03.2020r.
  6. Plakaty będą udostępnione na szkolnym instagramie i facebooku, gdzie każdy będzie mógł zagłosować poprzez polajkowanie prac uczestników.
  7. Głosowanie na najlepszy PI-plakat odbędzie się od 03.2020r. – 25.03.2020r.
  8. Osoby z największą liczbą głosów otrzymują ocenę cząstkową celującą z matematyki, a na koniec roku szkodnego dyplom.
  9. Liczba nagrodzonych prac zostanie podana 26.03.2020r.

Podsumowanie konkursu Pi – Plakat

Zgłaszanie prac          15.03.2020r. – 20.03.2020r.
Komu?                        pani Aleksandrze Ruteckiej – Kosińskiej  i pani Karolinie Lis – Jordan
Głosowanie:                21.03.2020r – 25.03.2020r.
Nagroda                      Ocena cząstkowa celujący z matematyki

organizator konkursu
Aleksandra Rutecka – Kosińska
Adam Sosonowski