ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Prawni,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach i placówkach oświatowych,
informuję, że zaplanowane na 18 marca 2020 roku zebranie z rodzicami nie odbędzie się.
O terminie następnego spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas
zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie.

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor