UWAGA – zadania do samodzielnej realizacji w domu

W górnym menu w zakładce „UCZNIOWIE” znajduje się odnośnik do zadań,
które należy przerobić w domu samodzielnie.
Dodatkowo również umieszczony został odnośnik po lewej stronie w menu bocznym
ZADANIA DOMOWE !!!