ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,
Drodzy Uczniowie,
w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020,
26 czerwca 2020 roku (piątek) odbędzie się wręczenie świadectw szkolnych na dziedzińcu szkoły
wg poniższego harmonogramu:
 • godz. 07.45 – 08.30 – klasa 3 TW, p. Anna Binkiewicz-Darcz,
 • godz. 08.30 – 09.15 – klasa 1 tk/to, p. Barbara Krupińska i p. Marzena Andrzejewska,
 • godz. 09.15 – 09.45 – klasa 2 TK/TO, p. Iwona Galacka-Rajchel,
 • godz. 09.45 – 10.30 – klasa 1 tw, p. Joanna Obszańska,
 • godz. 10.30 – 11.00 – klasa 3 TK/TO, p. Joanna Woźniak,
 • godz. 11.00 – 11.45 – klasa 1 TK, p. Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz,
 • godz. 11.45 – 12.15 – klasa 2 BSm/o, p. Andrzej Wyka,
 • godz. 12.15 – 13.00 – klasa 1 TW, p. Karolina Lis-Jordan,
 • godz. 13.00 – 13.45 – klasa 2 TW, p. Magdalena Skólmowska-Kopczyńska.
Wychowawcy klas przekażą szczegółowe informacje o przebiegu wręczenia świadectw w poszczególnych klasach.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wręczenie świadectw odbędzie się w holu głównym szkoły.
Świadectwa szkolne będzie można odebrać również w późniejszym terminie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.
 
UWAGA:
Obowiązują dotychczasowe środki ostrożności w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
 
Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów dydaktycznych
2. Zapytanie ofertowe nr 3/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów szkolnych
3. Zapytanie ofertowe nr 4/2020/RPZP.08.07.00 – Dowóz Uczniów/Uczestników Projektu

 

KONSULTACJE

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW

w dniu 10 czerwca 2020 roku

Lp.

Godziny lekcyjne

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Nauczany przedmiot

Sala

lekcyjna

ŚRODA

1.

08.00 – 8.45

Agata Jankowska

przedmioty weterynaryjne

M1

2.

08.55 – 09.40

Adam Sosnowski

matematyka

B1

3.

09.50 – 10.35

Lila Pławińska-Kopeć

wychowanie fizyczne

boisko

4.

10.55 – 11.40

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

B2

5.

11.50 – 12.35

Adam Kania

przedmioty ogrodnicze, techniczne

M2

6.

12.45 – 13.30

Joanna Woźniak

przedmioty zawodowe-architektura krajobrazu

wiklina

7.

13.45 – 14.30

Jan Masny

zajęcia praktyczne

szklarnia

Dorota Jasiejko – pedagog szkolny – środa 11.00 -11.45 – gabinet pedagoga

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW

w dniu 8 czerwca 2020 roku

Lp.

Godziny lekcyjne

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Nauczany przedmiot

Sala

lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

1.

——

—–

—–

—–

2.

08.55 – 09.40

Karolina Lis-Jordan

j. niemiecki

B1

Małgorzata Adler-Natkaniec

chemia

M2

3.

09.50 – 10.35

Tomasz Jabłoński

wychowanie fizyczne

boisko

Zbigniew Muszczyński

chów i hodowla

M1

4.

10.55 – 11.40

Marzena Andrzejewska

podstawy przedsiębiorczości

A2

Barbara Krupińska

j. angielski

B3

5.

11.50 – 12.35

Józef Majkowski

j. polski

biblioteka

Iwona Galacka-Rajchel

rośliny ozdobne

wiklina

6.

12.45 – 13.30

Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

anatomia i fizjologia zwierząt

M1

Adam Sosnowski

matematyka, fizyka

B2

7.

13.45 – 14.30

Łukasz Klimek

religia

B1

Aleksandra Rutecka-Kosińska

matematyka

M1

 

Dyżur:

Ilona Mielnik – rewalidacja – poniedziałek – 12.30 -14.30 – sala 46

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH 
DLA UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 CZERWCA 2020

Wytyczne sanitarne:

 1. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu.
 2. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby przebywające na kwarantannie.
 3. Na terenie szkoły należy poruszać się mając zasłonięte usta i nos.
 4. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 5. Podczas konsultacji należy używać własnych materiałów oraz przyborów do pisania.
 6. Nauczyciel może zadecydować o indywidualnej lub grupowej formie konsultacji z zachowaniem zasad sanitarnych.
 7. Należy zachować co najmniej 2-metrowy odstęp od innych osób.
 8. Po zakończeniu konsultacji należy opuścić teren szkoły.

   

  Lp.

   

  Godziny lekcyjne

   

  Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

   

   

  Nauczany przedmiot

   

  Sala

  lekcyjna

   

  PONIEDZIAŁEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Łukasz Klimek

  religia

  45

  2.

  8.55 – 9.40

  Karolina Lis-Jordan

  j. niemiecki

  B1

  3.

  9.50 – 10.35

  Karolina Lis-Jordan

  j. niemiecki

  B1

  4.

  10.55 – 11.40

  Iwona Galacka-Rajchel

  rośliny ozdobne

  45

  5.

  11.50 – 12.35

  Iwona Galacka-Rajchel

  Anna Binkiewicz-Darcz

  rośliny ozdobne

   

  biologia, EDB

   

  45

  50

  6.

  12.45 – 13.30

  Anna Binkiewicz-Darcz

  biologia, EDB

  50

  7.

  13.45 – 14.30

  Małgorzata Adler-Natkaniec

  chemia

  38

   

  WTOREK

   

  1.

  8.00 – 8.45

  Tadeusz Ledwoń

   

   

  Jacek Kaczorkiewicz

   

  Jacek Ostaszewski

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  przedmioty ogrodnicze

   

  przedmioty weterynaryjne

   

  M2

   

   

  Szklarnia

   

  50

  2.

  8.55 – 9.40

  Tadeusz Ledwoń

   

   

  Jacek Ostaszewski

   

   

  Barbara Krupińska

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  przedmioty weterynaryjne

   

  j. angielski

  M2

   

   

  50

   

   

  B2

  3.

  9.50 – 10.35

  Barbara Krupińska

   

  Joanna Sylwestrzak

   

  j. angielski

   

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu,

  warzywnictwo

  B2

   

  B3

  4.

  10.55 – 11.40

  Joanna Sylwestrzak

   

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu,

  warzywnictwo

  B3

  5.

  11.50 – 12.35

  Adam Kania

   

   

  Anna Rudnik

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  j. niemiecki, wychowanie fizyczne

  44

   

   

  38

  6.

  12.45 – 13.30

  Adam Kania

   

   

  Anna Rudnik

   

   

  Andrzej Wyka

   

  przedmioty ogrodnicze/ techniczne

   

  j. niemiecki, wychowanie fizyczne

   

  przedmioty ogrodnicze

  44

   

   

  38

   

   

  46

  7.

  13.45 – 14.30

  Andrzej Wyka

  przedmioty ogrodnicze

  46

   

  ŚRODA

  1.

  8.00 – 8.45

  Agata Jankowska

  przedmioty weterynaryjne

  gabinet

  2.

  8.55 – 9.40

  Agata Jankowska

  przedmioty weterynaryjne

  gabinet

  3.

  9.50 – 10.35

  Marzena Andrzejewska

  przedmioty ekonomiczne

  A2

  4.

  10.55 – 11.40

  Marzena Andrzejewska

  przedmioty ekonomiczne

  A2

  5.

  11.50 – 12.35

  Joanna Woźniak

   

   

  Joanna Obszańska

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

   

  j. polski

  wiklina

   

   

  43

  6.

  12.45 – 13.30

  Joanna Woźniak

   

   

  Joanna Obszańska

   

  Andrzej Fidos

  przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

   

  j. polski

   

  przedmioty techniczne

   

  wiklina

   

   

  43

   

  M1

  7.

  13.45 – 14.30

  Andrzej Fidos

  przedmioty techniczne

  M1

   

  CZWARTEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Aleksandra Rutecka-Kosińska

  matematyka

  49

  2.

  8.55 – 9.40

  Aleksandra Rutecka-Kosińska

   

  Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

  matematyka

   

  geografia

   

  49

   

  44

  3.

  9.50 – 10.35

  Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

   

  Majkowski Józef

  geografia

   

  j. polski

  44

   

  biblioteka

  4.

  10.55 – 11.40

  Majkowski Józef

  j. polski

  biblioteka

  5.

  11.50 – 12.35

  Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

  przedmioty weterynaryjne

  51

  6.

  12.45 – 13.30

  Magdalena Skólmowska-Kopczyńska

  przedmioty weterynaryjne

  51

  7.

  13.45 – 14.30

  Jan Masny

  zajęcia praktyczne

  szklarnia

   

  PIĄTEK

  1.

  8.00 – 8.45

  Zbigniew Muszczyński

  przedmioty weterynaryjne

  51

  2.

  8.55 – 9.40

  Zbigniew Muszczyński

  przedmioty weterynaryjne

  51

  3.

  9.50 – 10.35

  Maciej Gruszkowski

  historia, WOS, WOK

  38

  4.

  10.55 – 11.40

  Maciej Gruszkowski

  historia, WOS, WOK

  38

  5.

  11.50 – 12.35

  Adam Sosnowski

  matematyka, fizyka, informatyka

  49

  6.

  12.45 – 13.30

  Adam Sosnowski

   

  Lila Pławińska-Kopeć

  Tomasz Jabłoński

  matematyka, fizyka, informatyka

  wychowanie fizyczne

  wychowanie fizyczne

   

  49

   

   

  boisko

   

  boisko

  7.

  13.45 – 14.30

  Lila Pławińska-Kopeć

   

  Tomasz Jabłoński

  wychowanie fizyczne

  wychowanie fizyczne

  boisko

   

  boisko

  Dyżury:

  Pedagog szkolny – środa 11.00 – 12.30 – budynek A – gabinet pedagoga

  Magdalena Ufnal – konsultacje – piątek – 9.00 – 12.00 – sala 52

  Ilona Mielnik – rewalidacja – poniedziałek – 12.30 -14.30 – sala 44

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa CEO
Zgoda rodzica lub ucznia na pomiar temperatury-konsultacje
Zgoda rodzica-opiekuna na udział w KONSULTACJACH
Zgoda ucznia na pomiar temperatury_konsultacje
Zgoda ucznia na udział w konsultacjach

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

UWAGA MATURZYŚCI

w dniach 25 maja – 5 czerwca 2020 roku na terenie szkoły odbywają się konsultacje wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Przedmiot

Sala

Termin konsultacji

1.

Józef Majkowski

język polski

biblioteka

poniedziałek,
g.10.00 – 11.30

środa,
g.10.00 – 11.30

2.

Adam Sosnowski

matematyka

49

środa g.12.30 – 14.00

3.

Barbara Krupińska

język angielski

B3

wtorek,
g.10.00 – 11.30

4.

Anna Rudnik

język niemiecki

38

wtorek,
g. 11.30 – 13.00

5.

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

50

piątek,
g. 11.30 – 13.00

6.

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

44

czwartek, g. 10.30 – 12.00

7.

Małgorzata Adler-Natkaniec

chemia

świetlica

piątek,
g. 10,00 – 11.30

8.

Maciej Gruszkowski

wiedza i społeczeństwo

38

czwartek,
g. 10.00 -11.30

 

Szczegółowe informacje zostały przekazane na adres klasowego e-maila.

serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć