Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów dydaktycznych
2. Zapytanie ofertowe nr 3/2020/RPZP.08.07.00 – Dostawa materiałów szkolnych
3. Zapytanie ofertowe nr 4/2020/RPZP.08.07.00 – Dowóz Uczniów/Uczestników Projektu