KONSULTACJE

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW

w dniu 10 czerwca 2020 roku

Lp.

Godziny lekcyjne

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Nauczany przedmiot

Sala

lekcyjna

ŚRODA

1.

08.00 – 8.45

Agata Jankowska

przedmioty weterynaryjne

M1

2.

08.55 – 09.40

Adam Sosnowski

matematyka

B1

3.

09.50 – 10.35

Lila Pławińska-Kopeć

wychowanie fizyczne

boisko

4.

10.55 – 11.40

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

B2

5.

11.50 – 12.35

Adam Kania

przedmioty ogrodnicze, techniczne

M2

6.

12.45 – 13.30

Joanna Woźniak

przedmioty zawodowe-architektura krajobrazu

wiklina

7.

13.45 – 14.30

Jan Masny

zajęcia praktyczne

szklarnia

Dorota Jasiejko – pedagog szkolny – środa 11.00 -11.45 – gabinet pedagoga