HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

w roku szkolnym 2019/2020

lp.

przedmiot

data

godzina

1.

Podstawy projektowania terenów zieleni

26 sierpnia 2020 roku
(środa)

10.00

2.

Język polski

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

09.00

3.

Biologia

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

09.00

4.

Anatomia i fizjologia zwierząt

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

10.00

5.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

27 sierpnia 2020 roku
(czwartek)

11.00

6.

Język angielski

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

09.00

7.

Język niemiecki

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

10.30

8.

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury

28 sierpnia 2020 roku
(piątek)

12.30

 Zagadnienia na egzamin poprawkowy są do pobrania w sekretariacie
i umieszczone na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.