Godzina dla Szczecina

W piątek, 26 października 2018 roku, uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej wzięli udział w akcji „Godzina dla Twojej miejscowości”, realizowanej przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie oraz współfinansowanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pod nazwą „Wiele Barw Wolontariatu”. Czytaj więcej…

KURS FLORYSTYCZNY

W ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – młodzież z naszej szkoły uczestniczy w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Czytaj więcej…