„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”

Po raz drugi zorganizowaliśmy kampanię społeczną pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2018. Inicjatorem tej akcji jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. W tym roku kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Pocztę Polską S.A., a patronat medialny sprawowała Metropolia Bydgoska.

W naszej szkole odbyło się szereg inicjatyw, w których uczestniczyli nie tylko nasi uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice i społeczność lokalna. I tak w dniach 15 – 24 października zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie www.braille.bydgoszcz.pl i lekcje religii połączone z projekcją filmów edukacyjnych zamieszczonych na ww. stronie. Rodzice naszych uczniów podczas zebrania mieli okazję uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych przez wychowawców klas. W trakcie jesiennego kiermaszu ogrodniczego – podobnie jak w zeszłym roku – przygotowaliśmy stoisko informacyjne i akcję propagującą Międzynarodowy Dzień Białej Laski, w trakcie której odbyły się warsztaty dla dzieci z pisania w języku Braille’a, rysowanie plakatów informacyjnych oraz pokaz umiejętności psa szkolonego dla osób niewidomych ze Stowarzyszenia „Po To Jestem”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także spotkanie z Prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie, w wyniku czego powstały filmy instruktażowe i codzienne instruktaże zdjęciowe nt. pomocy osobom słabo- i niewidzącym. Każdy z uczestników mógł spróbować wcielić się w rolę osoby niewidomej lub opiekuna. Zarówno wspomniane filmy, jak i zdjęcia z przebiegu akcji, zostały opublikowane na szkolnej stronie Instagrama: centrum_edukacji_ogrodniczej. Efektem podjętych przez nas działań, dzięki m.in. wsparciu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie i Stowarzyszenie „Po To Jestem”, było dotarcie z przesłaniem akcji do około 800 osób.