Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”
Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16

W związku z realizacją projektu 8.7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej wyłoniono wykonawców do realizacji założonych w projekcie zadań:

Lp

Nazwa wykonawcy

Nr kontraktu /umowy

Nazwa kursu

Forma wsparcia

1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Ośrodek doskonalenia Kadr.

1/2017/RPZP.08.07.00

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

 

2.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Ośrodek doskonalenia Kadr.

1/2017/RPZP.08.07.00

Kurs elektroenergetyczny G1,G2,G3

 

3

Carvingal Jarosław Galiśkiewicz

2/2017/RPZP.08.07.00

Kurs Carvingowy

 

4

Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp

3/2017/RPZ.08.07.00

Kurs język obcego zawodowego – niemiecki

 

5

Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp

3/2017/RPZ.08.07.00

Kurs język obcego zawodowego – angielski

 

Dokument w PDF

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Pozostawmy za sobą górskie szlaki, morskie
wydmy, ogniska i rozmowy aż po świt…
dziś Was wita szkoła i nauki przyszedł czas.

4 września 2017 roku w murach Centrum Edukacji Ogrodniczej rozbrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Uczniowie, dyrekcja i kadra pedagogiczna z pozytywną energią wkroczyli do szkolnej auli, by uroczyście zainaugurować rok szkolny 2017/2018. Czytaj więcej…

Żegnamy

z wielkim żalem naszego Drogiego Przyjaciela

 Ryszarda Myślina…

i ślemy słowa współczucia dla całej Jego Rodziny.

Pozostaniesz w naszych myślach i sercach.

 Koleżanki i Koledzy z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Czas na zawodowców

Szanowni Państwo!

w związku z realizacją projektu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00, pn.

Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

zapraszamy do składania ofert na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego.

Telefon kontaktowy:  91 4612 379  lub  505 496 607

Ogłoszenie o zamówieniu                                                 Dokumentacja…