Protokół Komisji Przetargowej z dnia 28.08.2017r.

Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”