KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Drodzy Uczniowie – Maturzyści
konsultacje z przedmiotów maturalnych w formie stacjonarnej –
z uwzględnieniem procedur obowiązujących od kwietnia 2020 roku –
odbywają się wg poniższego harmonogramu:

lp.

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

termin

1

Joanna Obszańska

język polski

————————–

2

Józef Majkowski

język polski

czwartek, godz. 15.20

3

Adam Sosnowski

matematyka

wtorek, godz. 8.00

4

Aleksandra Rutecka

matematyka

piątek, godz. 15.25

5

Barbara Krupińska

język angielski

poniedziałek, godz. 15.20

6

Karolina Lis-Jordan

język niemiecki

poniedziałek, godz. 15.20

7

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

piątek, godz. 8.00

8

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

wtorek, godz. 8.00

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć