KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

UWAGA MATURZYŚCI

w dniach 25 maja – 5 czerwca 2020 roku na terenie szkoły odbywają się konsultacje wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Przedmiot

Sala

Termin konsultacji

1.

Józef Majkowski

język polski

biblioteka

poniedziałek,
g.10.00 – 11.30

środa,
g.10.00 – 11.30

2.

Adam Sosnowski

matematyka

49

środa g.12.30 – 14.00

3.

Barbara Krupińska

język angielski

B3

wtorek,
g.10.00 – 11.30

4.

Anna Rudnik

język niemiecki

38

wtorek,
g. 11.30 – 13.00

5.

Anna Binkiewicz-Darcz

biologia

50

piątek,
g. 11.30 – 13.00

6.

Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

geografia

44

czwartek, g. 10.30 – 12.00

7.

Małgorzata Adler-Natkaniec

chemia

świetlica

piątek,
g. 10,00 – 11.30

8.

Maciej Gruszkowski

wiedza i społeczeństwo

38

czwartek,
g. 10.00 -11.30

 

Szczegółowe informacje zostały przekazane na adres klasowego e-maila.

serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku ze zbliżającym się terminem informowania o proponowanych ocenach rocznych, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania dostępu do iDziennika:      https://pe.szczecin.pl/chapter_201222.asp

klasa 1 tk/to po sp – Barbara Krupińska – b.krupinska@ceogr.edu.pl; Marzena Andrzejewska – m.andrzejewska@ceogr.edu.pl

klasa 1 tw po sp – Joanna Obszańska – j.obszanska@ceogr.edu.pl

klasa 1 TK po gim – Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz – a.szczechkaczorkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 1 TW po gim – Karolina Lis-Jordan – k.lisjordan@ceogr.edu.pl

klasa 2 TK/TO – Iwona Galacka-Rajchel – i.galackarajchel@ceogr.edu.pl

klasa 2 TW – Magdalena Skólmowska-Kopczyńska – m.skolmowskakopczynska@ceogr.edu.pl

klasa 3 TK/TO- Joanna Woźniak – j.wozniak@ceogr.edu.pl

klasa 3 TW – Anna Binkiewicz-Darcz – a.binkiewicz@ceogr.edu.pl

klasa 2 BSo/2 BSm–  Andrzej Wyka – andrzejwyka@tlen.pl

Lila Pławińska-Kopeć

dyrektor

 

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach, tj. idei, jakie za sobą niesie, przykładów działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Czytaj więcej…

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w środę 13.05.2020r. w godzinach 13-14 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) i obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach.

Dlatego ustala się, że nie należy uiszczać opłat za pobyt ucznia, a tym samym za wyżywienie do odwołania.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA Mieszkańcy internatu szkolnego

Informuję, że w czwartek – 30 kwietnia 2020 roku – internat szkolny będzie czynny w godzinach od 11.00 do 12.00. Będzie można zatem zabrać np. podręczniki.

Sekretariat:     tel. 91 4 612-379,   e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Serdecznie zapraszam
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w środę 29.04.2020r. w godzinach 11-12 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor