Powszechny Spis Rolny 2020

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Czytaj więcej…

Wolontariat w pierwszych krokach

22 września 2020 roku w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie odbyły się dwugodzinne warsztaty pt.: „Wolontariat w pierwszych krokach”. Poprowadzone zostały one przez panią Ewelinę oraz panią Kasię ze Stowarzyszenia POLITES. Czytaj więcej…

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

w związku z uruchomieniem dziennika elektronicznego LIBRUS, proszę skontaktować się – drogą elektroniczną lub w formie ustalonej na pierwszym spotkaniu – z wychowawcami klas w celu uzyskania loginu i hasła pierwszego logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA: https://portal.librus.pl/ Czytaj więcej…

ZEBRANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI PRAWNYMI

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów klas pierwszych na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się w szkole – z zachowaniem reżimu sanitarnego – w środę 9 września 2020 roku o godzinie 17.00: Czytaj więcej…

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie i Uczennice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót uczniów do szkół. W trosce o dobro wspólne przekazuję Państwu ważne informacje związane z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.
Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, by w odpowiedni sposób – jak najlepiej przygotować się na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego, „normalne, dotychczasowe” uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Czytaj więcej…

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,
Drodzy Uczniowie,

1 września 2020 roku (wtorek) – na terenie szkoły – odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych i spotkanie z wychowawcami klas dla pozostałych oddziałów wg poniższego harmonogramu: Czytaj więcej…

UWAGA – MIESZKAŃCY INTERNATU SZKOLNEGO

 

  • Zakwaterowanie mieszkańców internatu szkolnego odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) od godziny 16:00.
  • W tym dniu nie ma kolacji. Pierwszym posiłkiem będzie śniadanie 1 września o godz. 7:00.
  • W dniu przyjazdu wychowankowie są zobowiązani dostarczyć dokumenty niezbędne do meldowania:

Czytaj więcej…

Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji zwróciło się z prośbą o rozpropagowanie informacyjnych materiałów przygotowanych przez Ministra Środowiska w związku z zamiarem powołania Młodzieżowej Rady Ekologicznej, działającej przy Ministerstwie Środowiska. Celem Rady będzie zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne (pismo w pdf).